ФИО: Сыдыкалиев Өмүрбек Сыдыкалиевич

Урааны: “Бактылуу узун өмүр сүрүү!”

БатМУнун аяктаган жылы: 2016-жыл.

Адистиги: финансы жана кредит

Иш тажрыйбасы: 2016-жылдан БатМУнун алдындагы көп тармактуу колледжде кассир, бухгалтердин жардамчысы, башкы бухгалтер

Ээлеген кызматы: башкы бухгалтер