ФИО: Тулабаева Токтокан Юлчиевна

Урааны: “Мени миллион нерсе тосуп турса да,жыгылбаш үчүн бир себеп табып,алдыма максат коюп умтулуу!”

БатМУнун аяктаган жылы: 2011-жыл.

Адистиги: Биология

Иш тажрыйбасы: С.Огата атындагы орто мектебинин биология мугалими жана тарбиялык завуч, мектептин профкому

Ээлеген кызматы: Шарап Токсонов атындагы орто мектебинде биология мугалими,

кесиптик бирлик уюмунун төрайымы