Бүтүрүүчүлөргө

БатМУнун Карьера борбору

Биз университеттин өнөктөш компаниялары менен жигердүү кызматташып, иш берүүчүлөргө биздин бүтүрүүчүлөрдүн арасынан кызматкерлерди табууга, ал эми бүтүрүүчүлөргө татыктуу жумуш табууга көмөктөшөбүз.

Карьера бөлүмү студенттерге жана бүтүрүүчүлөргө жумушка орношууга багыт берүү жана даярдоо аркылуу жардам берет.

Карьера борборунун негизги милдеттери:

  • Студенттерге жана бүтүрүүчүлөргө карьера боюнча кеңеш берүү.
  • Жумуш берүүчүлөрдү университет менен кызматташууга тартуу.

Карьера борборунун жетектөөчү адиси Кушмуратова Айнура Гаффуровна