Category: Кафедры КГПИ

Дене тарбия кафедрасы

Байжигитов Болотбек Баракбаевич Дене тарбия кафедрасынын башчысы E-mail: bbolot26@gmail.com Кафедра жөнүндө маалымат Кафедра 2014-жылдын 1-октябрында БатМУ КГПИнин директорунун буйругу менен түзүлгөн. (буйрук №6/1, §9, 01.10.15) 2014-жылдын 1-сентябрь айына чейин ага…

Факультеттер аралык билим берүү кафедрасы

Абдикеримов Абийбилла Шамшиевич Факультеттер аралык билим берүү кафедрасынын башчысы E-mail: abiibilla60@mail.ru Кафедра жөнүндө маалымат Кафедра 2014-жылдын 1-октябрында БатМУ КГПИнин директорунун буйругу менен түзүлгөн. (буйрук №6/1, §9, 01.10.15) 2014-жылдын 1-сентябрь айына…

Филологиялык билим берүү кафедрасы

Зикирова Шайгуль Камаловна Филологиялык билим берүү кафедрасынын башчысы E-mail: sayugul63@mail.ru Кафедра жөнүндө маалымат Орус тили жана адабияты кафедрасы 1997-жылы Ош мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыядагы филиалы ачылган күндөн баштап түптөлгөн. Кафедраны Ош…