Category: Маалымат

Окуу маалымат департаменти

Баткен мамлекеттик университети (БатМУ) – Кыргыз Республикасынын Президентинин 25.07.2000-ж. № 190 Указы менен Ош мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя филиалынын, Ош технологиялык университетинин Кызыл-Кыя филиалынын, Ош технологиялык университетинин Сүлүктү филиалынын, Ош мамлекеттик…

Сырттан жана аралыктан окутуу бөлүмү

Кыргыз Республикасында жогорку билим берүүнүн эң жаш өнүгүп келе жаткан жогорку окуу жайлардын бири — Баткен мамлекеттик университети. Бүгүнкү күндө Баткен мамлекеттик университети мамлекеттик үлгүдөгү дипломду бериш үчүн заманбап билим…