Category: Сулукту аймактык институнун орто кесиптик билим берүү бөлүмү

Тарыхы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2008-жылдын 13-майындагы № 399 лицензиясынын жана БатМУ СГЭИнин Окумуштуулар Кеңешинин чечиминин, институттун директорунун 2008-жылдын 3-октябрындагы №131 буйругунун негизинде Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун курамында Кесиптик…