international

Г.Ф.Морозов атындагы Воронеж мамлекеттик токой-чарба университети менен байланыш

2021-жылдын 17-мартында экономика илимдеринин доктору, проф. А.Т. Гыязов жана Г.Ф. Морозов атындагы Воронеж мамлекеттик токой чарба университети тарабынан техника илимдеринин…