Баткен мамлекеттик университетинин илимий ишмердүүлүгү боюнча акыркы 3 жылда жасаган жетишкендиктери тууралуу маалыматы