Жогорку окуу жайларда эмгектенген профессордук – окутуучулар курамынын негизги талаптарынын бири болгон илимий изилдөө иштерди жүргүзүү студенттерди окутууда өтүлгөн лекциялык жана практикалык сабактардын илимийлүүгүн жогорулата тургандыгы баарыбызга белгилүү.

Баткен мамлекеттик университетинде  азыркы учурда 4 илимдин доктору, 5 профессор, 5 профессордун м.а.,  жана 41 илимдин кандидаттары, 35 доцент, 37 ага окутуучу, 114 окутуучу эмгектенүүдө. ПОнун сапаттык көрсөткүчү 25 % экендигин көрсөтөт.

Окуу түзүмдүк бөлүмдөр боюнча төмөнү таблицада жана диаграммада көрсөтүлгөн.

Окуу түзүмдүк бөлүмдөрЖалпы проф.-окут. курамИлимдин доктордоруПрофессорПроф.м.а.Илимдин кандидаттарыдоценттерАга окутуучуОкутуучу
1Башкы мекеме5233212101126
2СГЭИ2811066417
3КГПИ8700315121854
4КТЭУИ2901087417
5Жалпы:196455413537114
6Пайыздык көрсөткүч10023321671858

2021-2022-окуу жылындагы институтда эмгектенип жатышкан илимий даражасы, илимий наамы бар профессордук – окутуучулар курамы

Ф.А.А.Илимий даражасыИлимий наамы
 Башкы мекеме  
  1Гыязов А.Т.э.и.д.профессор
2Миралы кызы А.б.и.к.доценттин м.а.
3Саматова А.А.б.и.к.доценттин м.а.
4Мурзалиева А.Ш.ф.и.к.доценттин м.а.
5Таиров М.М.ф-м.и.д.профессор
6Примов Б.Е.э.и.д.профессор
7Момунова Г.А.б.и.к.доценттин м.а.
8Кадыров А.А.т.и.к.доцент
9Айдарова М.Д.п.и.к.доцент
10Шеров Ш.Б.т.и.к.доценттин м.а.
11Кошматова Ж.Ж.ф.и.к.доценттин м.а.
12Халилова Т.Т.п.и.к.доценттин м.а.
13Бөрүбаева Г.Н.э.и.к.доценттин м.а.
14Эргешали кызы А.п.и.к.Доценттин м.а.
15Осмонов З.А.э.и.к.доценттин м.а.
 Жалпы:15  
 СГЭИ
16Тухтаев Турсунбойм.и.д.профессор
17Толубаев Жоро Осмоновичф-м.и.к.доценттин м.а.
18Байгесеков Абдибаит Мажитовичф-м.и.к.доценттин м.а.
19Курбонов Абдукаюм Давлятовичт.и.к.доцент
20Абдуллаев Рузимурат Мамаджановичп.и.к.доцент
21Эржигитова Шааргул Жамалидиновнаф.и.к.доценттин м.а.
22Шерова Атыргүл  Каарбаевнаф.и.к.доценттин м.а.
 Жалпы:7  
 КГПИ
23А.Ж.Кошуевф.-м.и.к.профессордун м.а.
24З.Н.Максутовп.и.к.доцент
25Г.Т.Омурзаковаб.и.к.проф.м.а.
26М.К.Мадумаровап.и.к.доцент
27А.Сраждиновф.-м.и.к.Проф.м.а.
28А.К.Калееваф.-м.и.к.доцент
29Г.Дыйкановф.-м.и.к.доцент
30Ш.Ураимовт.и.к.доцент
31Ж.Кашматовап.и.к.доцент
32М.М.Темирбаевп.и.к.доцент
33Т.Н. Каранова п.и.к.доцент
34Б.Азимбаевп.и.к.доцент
35А.К. Тешебаевп.и.к.доцент
36А.Ш.Абдикеримиовт.и.к.Проф.м.а.
37А.Т.Бердиевт.и.к.доцент
 Жалпы:15  
                                                                      КТЭУИ
38Насиров М.Ттех.и.к.доцент
39Бердиев А.Б.х.и.к.профессор
40Эрматова  А.И.э.и.к.Доценттин м.а.
41Зулпиев С.М.тех.и.к.доцент
42Базиева А.М.э.и.к.доцент
43Умуралиева А.Ш.э.и.к.Доцент
44Мийзамов М.п.и.к.доцент
45Ураимов Кубанычп.и.к.доцент
 Жалпы:8  

БатМУнун  бакалаврдык жогорку билим боюнча

илимий даражалуулардын саны жана пайыздык көрсөткүчү