Иш план

Жобо

 

2016-жылдын 21-майында Ош мамлекеттик университетинде Кыргызстандын жети облусунун мамлекеттик жети жогорку окуу жайларынын ректорлору Ош декларациясына кол коюшкан. Ага К. Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, Талас мамлекеттик университети, С. Нааматова атындагы Нарын мамлекеттик университети, Жалал-Абад мамлекеттик университети, Баткен мамлекеттик университети, А. Мырсабекова атындагы Ош гуманитардык педагогикалык институту жана Ош мамлекеттик университети сыяктуу мамлекеттик окуу жайлар кирген. Декларацияны кабыл алуу иш-аракети республиканын жогорку окуу жайларынын ички өнөктөштүк байланыштарын жакшыртып, алардын достук көпүрөсү болуу менен билимдүү жана бирдиктүү жаштарды тарбиялоодо өзүнүн үзүрлүү салымын кошууга багытталган.

Ал төмөнкүдөй максаттарды көздөйт:

– мамлекеттик  жана университеттик деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүп, өлкөнүн ички бүтүндүгүн жана окуу жайлар ортосундагы достукту чыңоо.

– ааламдашуу доорунда дүйнөлүк билим берүү мейкиндигиндеги ЖОЖдор аралык интеграцияны, мобилдүүлүктү активдештирүү жана ички академиялык алмашууну күчөтүү, студенттерди жаңы окуу чөйрөсүнө аралаштырып, сабакка болгон атаандашууларын күчөтүү жана аларды коомчулук менен тил табышууга үйрөтүү;

– ЖОЖдор арасында педагогикалык тажрыйба алмашууну өнүктүрүү, белгилүү окумуштуулардын жана профессорлордун, доценттердин конок лекцияларын, ачык сабактарын уюштуруу жана алардын стажировкалардан өтүүлөрүн камсыздоо;

– профессордук-окутуучулук курамдын илимий изилдөө иштерин биргелешип жүргүзүүгө шарттарды түзүп берүү, илимий-практикалык конференцияларды, симпозиумдарды, он-лайн, телелекцияларды, видеосабактарды уштуруу;

– ири эл аралык долбоорлорду чогуу ишке ашыруу;

– окуу жайлар ортосунда маданий-массалык, спорттук иш-чараларды бирге өткөрүү;

– Баллон системасындагы кредиттик технологияны жемиштүү колдонуу менен бирге билим берүү жараянында студенттердин академиялык эркиндүүлүгүн күчөтүп, жеке траекториясын кеңейтүү ж.б.

Ош декларациясынын алкагында ар жылы мүчө окуу жайларда студенттик фестивалдар өткөрүлүп турат жана алар маданий-массалык, концерттик, оюн-зоок программалар менен коштолуп, мында активдүү жана таланттуу студенттерге дипломдор, ардак грамоталар, сертификаттар ж.б. сыйлыктар тапшырылып келет. Декларациянын принциптеринин турмушка ашуусун тескөө милдетин Ош мамлекеттик университети өз мойнуна алган.

Жети университеттин ортосунда түзүлгөн келишим Ош МУда жемиштүү иштеп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин 20га жакын студент ЫМУ, ЖАМУга жиберилсе, 100гө жакын студент жана окутуучу ТалМУ, НМУ, ЫМУ, БатМУ, ЖАМУ, ОГПИден Ош МУга келип окуп, тажрыйба алмашып жатат. Студенттерди жиберүүнү жана кабыл алууну университеттердин эл аралык байланыштар бөлүмдөрү жүргүзүшөт.

Жиберилүүчү студенттерден төмөнкү документтер талап кылынат:

1) Үч тараптуу келишим.

2) Окуу боюнча макулдашуу.

3) Кепилдик кат (гарант-письмо).

4) Анкета.

5) Паспорттун копиясы.

Кабыл алуучу окуу жай студенттерди жатакана менен камсыз кылат жана системалуу билим алууга карата толук шарттарды түзүп берет. Ал эми контракттык төлөмдөрдү студенттер өздөрүнүн окуу жайына төлөшөт, кабыл алуучу университетте акысыз билим алышат жана окуган предметтери, топтогон кредиттери, алган сессиялык баалары өздөрүнүн окуу жайында таанылат. Айырма чыккан предметтерди тапшыруу үчүн мобилдүүлүккө катышкан студенттерге өз окуу жайларында эки жумалык сессия уюштурулуусу зарыл. Студенттерди каттоо бир жылда эки жолу жүргүзүлөт: жазгы семестрге – декабрь айында, күзгү семестрге – май айында.

2016-2018-академиялык окуу жылдарында Баткен мамлекеттик университети менен Ош мамлекеттик                         университетинде Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат.

Ф.И.О.КурсАдистик/багытЖиберүү-чү окуу жайКабыл алуучу окуу жайОкуу мөөнөтү/

семестр

1Кошонова

Динара

Аззамовна

3550700 ПедагогикаБатМУОшМУ2016-2017

окуу жылы

күзгү

семестр

2Абакул кызы

Акдаана

3550300 Филологиялык билим берүүБатМУОшМУ2016-20178

окуу жылы

күзгү

семестр

3Сүйүнов

Мурадилла

Абдижамилович

3510200  Колдонмо математика жана информатикаБатМУОшМУ2016-2017

окуу жылы

күзгү

семестр

4Сыдыков

Нурсултан

2532000

Дене тарбия

БатМУОшМУ2016-2017

окуу жылы

күзгү

семестр

5Кошонова

Динара

Аззамовна

3550700 ПедагогикаБатМУОшМУ2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

6Халбаева

Тунук

Нурмаматовна

3550700 ПедагогикаБатМУОшМУ2016-2017

окуу жылы

жазгы семестр

7Акматова

Айпери

Атамбековна

3550300 Филологиялык билим берүүБатМУОшМУ2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

8Турдыбай

кызы

Назира

3550400

Социалдык-экономикалык билим берүү

БатМУОшМУ2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

9Кумарова

Зуурахан

2550200

Физика-математикалык билим берүү

БатМУОшМУ2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

10Сыдыкова Кызсайкал2550100 Табигый-илимий билим берүүБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

күзгү/жазгысеместрлер

11Абдумалик

кызы Алтынай

2550300 Филологиялык билим берүүБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестрлер

12Жунусали к Нурзада2550100 Табигый-илимий билим берүүБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

күзгү/жазгысеместрлер

13Акжол кызы Гүлзара2550700 ПедагогикаБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестр

14Нажимидимн кызы Гүлмира3550100 Табигый-илимий билим берүүБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

күзгү/жазгысеместрлер

15Маматбаева Айгерим3550300 Филологиялык билим берүүБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

күзгү/жазгысеместрлер

16Имарова Айзирек3550300 Филологиялык билим берүүБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

күзгү/жазгысеместрлер

17Акжол кызы Гүлзара2550700 ПедагогикаБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

18Мурзабек к. Канайым2550700 ПедагогикаБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

19Таштан кызы Айкөл2550700 ПедагогикаБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

20Таштанбай

кызы

Асель

2550300 Филологиялык билим берүүБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

21Нурманбек кызы Жумагүл2550300 Филологиялык билим берүүБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

22Абдималик

кызы Алтынай

2550300 Филологиялык билим берүүБатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

23Эгембердиева Айзирек2550200

Физика-математикалык билим берүү

БатМУОшМУ2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

Жалпы – 23 студент

2016-2018-академиялык окуу жылдарында Баткен мамлекеттик университети менен Ош гуманитардык педагогикалык институтунда Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн

мобилдүүлүк боюнча маалымат

Ф.И.О.КурсАдистик/багытЖиберүү-чү окуу жайКабыл алуучу окуу жайОкуу мөөнөтү/

семестр

1Курбанбек кызы Өмүркан3532000

Дене тарбия

БатМУОГПИ2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

2Бусурманкул

кызы

Накылай

2550300 Филологиялык билим берүүБатМУОГПИ2016-2017

окуу жылы

жазгы

семестр

3Махмуджан

кызы

Зийнатай

3550700 ПедагогикаБатМУОГПИ2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестр

6Анарбай кызы Курманжан3550100 Табигый-илимий билим берүүБатМУОГПИ2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестр

7Шадыбек

кызы

Мээрим

3550100 Табигый-илимий билим берүүБатМуОГПИ2017-2018

окуу жылы

күзгү

семестр

8Сейткулова Элиза2550700 ПедагогикаОГПИБатМУ2017-2018

окуу жылы

жазгы

семестр

Жалпы – 8 студент

2016-2018-академиялык окуу жылдарында Ысык-Көл мамлекеттик университети менен Баткен мамлекеттик университетинде Ош декларациясынын алкагында студенттердин ортосунда жүргүзүлгөн мобилдүүлүк боюнча маалымат

Ф.И.О.КурсАдистик/багытЖиберүү-чү окуу жайКабыл алуучу окуу жайОкуу мөөнөтү/

семестр

1Зикирали

кызы Аксана

2550100 Табигый-илимий билим берүүБатМУЫМУ2016-2017-окуу жылы

күзгү семестр

2Орозбек

кызы Нурила

3510200 Колдонмо математика жана информатикаБатМУЫМУ2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

3Абдухаликова Бегайым3550300

Филологиялык билим берүү

БатМУЫМУ2016-2017-окуу жылы

жазгы семестр

4Үрүстөм кызы Арзыкан2550200 Физика-математикалык билим берүүБатМУЫМУ2017-2018-окуу жылы күзгү семестр
Жалпы – 4 студент