БатМУ СГЭИнин окуу- усулдук жана маалымат технологиялар бөлүмүнүн башчысы Ырысбек Турдубекович Тороев

БатМУ СГЭИнин окуу-усулдук жана маалымат технологиялары бөлүмү

БатМУнун Сүлүктү гуманитардык–экономикалык институтунун окуу –усулдук жана маалымат технологиялары бөлүмү институттун негизги структураларынын бири болуп саналат. Окуу–усулдук жана маалымат технологиялары бөлүмү институтта жогорку “бакалавр” кесиптик билим берүү жана кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруу мезгилинде окуу процессин жүрүшүн уюштурууда, пландоодо жана көзөмөлдөөдө башкаруучулук функцияларын аткарат. Окуу–усулдук жана маалымат технологиялары бөлүм окуу процессинин жүрүшүндө мамлекеттик стандарттын негизинде түзүлгөн окуу пландарынын жана окуу процессинин графиктеринин даярдалышы, бекитилиши, жүрүшү боюнча маселелерди чечүүгө катыша алат.Окуу –усулдук жана маалымат технологиялары бөлүм жогорку жана орто кесиптик билим берүү программалары боюнча лицензиялоого, аттестациялоого жана аккредитациялоого документтерди даярдайт.

Окуу–усулдук жана маалымат технологиялары бөлүмүнүн негизги милдеттери:

– Факультеттерде жана кафедраларда окуу, окуу-усулдук иштерди жетекчиликке алуу;

– Факультеттердин жана кафедралардын окуу- усулдук ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү ;

– Факультеттерде окутуу процессинин жүрүшүндө инновациялык технологияларды , интерактивдүү усулдарды кийирүү жана өркүндөтүү ;

– Институтта билим берүү процессинде адистерди даярдоодо окутуунун сапатына көзөмөл жүргүзүү .

Окуу–усулдук жана маалымат технологиялар бөлүмүнүн  максаты:

Институтта окуу процессинин башкаруу, көзөмөлдөө, уюштуруу, пландаштыруу иштерин жакшыртуу жана усулдук иштерди координациялоо менен алдыңкы иш тажрыйбаларды жайылтуу.

Окуу-усулдук жана маалымат технологиялар бөлүмүнүн курамы:

ФААЭэлеген кызматыЭлектрондук дарегиБайланыш номери
1Тороев Ырысбек ТурдубековичОУжМТ бөлүмүнүн башчысыToroev-1972@mail.ru0773147780
2Сайдалиев Мурзабек ДжумагуловичСапат жана практика боюнча жетектөөчү адисSeydalev1962@mail.ru0771550030
3Дехконов Улугбек АбдухалиловичОУжМТ бөлүмүнүн жетектөөчү адисиudexkanov@list.ru0771381718
4Кумарбаев Равшанбек МажитовичАВН боюнча адис Инженер-техникrok-kr@mail.ru0779292131
5Кенжебаева Гулнара УмаркуловнаОУжМТ бөлүмүнүн адиси (Бирдиктүү терезе)k.gulnora@list.ru0771518951
6Абдилатипова Наргиза МустапакуловнаБББМС, сайт боюнча адисabdilatipova84@bk.ru0771406981

БатМУнун Сүлүктү гуманитардык – экономикалык институтунун окуу –усулдук бөлүмү институттун негизги структураларынын бири болуп саналат . Окуу – усулдук бөлүмү институтта жогорку “бакалавр” кесиптик билим берүү жана кесиптик орто билим берүү программаларын ишке ашыруу мезгилинде окуу процессин жүрүшүн уюштурууда , пландоодо жана көзөмөлдөөдө башкаруучулук функцияларын аткарат . Окуу – усулдук бөлүм окуу процессинин жүрүшүндө мамлекеттик стандарттын негизинде түзүлгөн окуу пландарынын жана окуу процессинин графиктеринин даярдалышы, бекитилиши , жүрүшү боюнча маселелерди чечүүгө катыша алат .Окуу –усулдук бөлүм жогорку жана орто кесиптик билим берүү программалары боюнча лицензиялоого, аттестациялоого жана аккредитациялоого документтерди даярдайт .

Бөлүмдүн негизги милдеттери :

– Факультеттерде жана кафедраларда окуу, окуу-усулдук иштерди жетекчиликке алуу ;

– Факультеттердин жана кафедралардын окуу- усулдук ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү ;

– Факультеттерде окутуу процессинин жүрүшүндө инновациялык технологияларды , интерактивдүү усулдарды кийирүү жана өркүндөтүү ;

– Институтта билим берүү процессинде адистерди даярдоодо окутуунун сапатына көзөмөл жүргүзүү .

Бөлүмдүн максаты :

Институтта окуу процессинин башкаруу, көзөмөлдөө,уюштуруу, пландаштыруу иштерин жакшыртуу жана усулдук иштерди координациялоо менен алдыңкы иш тажрыйбаларды жайылтуу .

Жоболор

Студенттик билимин баалоонун модулдук-рейтингдик системасынын ЖОБОсу

Окуу пландары

Англис тили профили

Биология

Тарых

Дене тарбия

Орус тили

Финансы жана кредит

Колдонмо математика жана информатика

Педагогика

Иш план

Окуу-усулдук бөлүмүнүн 2020-2021-окуу жылына карата түзүлгөн иш планы

Окуу-усулдук кеңешинин 2020-2021-окуу жылы үчүн түзүлгөн иш планы

Окуу процесси

2021-2022-окуу жылы үчүн окуу процессинин графиги

2020-2021-окуу жылынын гибридүү окутуу форматында окуу процессин уютуруунун алгоритми

БатМУ СГЭИнин профессордук-окутуучулар курамы

2020-2021-окуу жылына карата студенттердин контингенти