БАТКЕН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН

СҮЛҮКТҮ АЙМАКТЫК ИНСТИТУТУНУН

ОКУУ-УСУЛДУК БӨЛҮМҮ

Институттун структурасын “Педагогика жана экономика” факультети, “Сырткы жана аралыктан окутуу бөлүмү”, “Филологиялык жана педагогикалык билим берүү”, “Табигый илимдер жана маалымат технологиялар” кафедралары жана институттун алдында түзүлгөн Орто кесиптик билим берүү бөлүмү түзөт.

     Окуу бөлүм башчысы 

  Улукбек Дехканов

БатМУнун Сүлуктү аймактык институтунда азыркы учурда 900 студент, күндүзгү  жана сырткы бөлүмүндө билим алып жатышат. Студенттерге билим берүү  кыргыз   жана  орус тилдеринде, англис тилинде  жүргүзүлөт.

Студенттерге билим берүүдө м.и.д.,профессор Тухтаев Турсунбай Махмудович, ф.и.к., доцент Машрабов Абдималик Амирович, т.и.к., доцент Курбанов Абдукайым Давлятович,  п.и.к., доцент  .Абдуллаев Рузимурод Мамажанович, м-ф.и.к., Толубаев Жоро Осмонович, м-ф.и.к., Байгесеков Абдибаит Мажитович, ф.и.к., Эржигитова Шайыргуль Жамалидиновна жана КРнын билим берүүсүнө эмгек сиңирген мугалими Эралиев Ысмайыл Сарыбаевичтер эмгектерин белгилеп кетүүгө болот.

Институттун материалдык техникалык базасы заманбап адистерди даярдоо үчүн толук шарттар түзүлгөн. Студенттерди тейлөө үчүн  5 окуу корпусу, жалпы фонду 54,600 даана окуу, окуу-усулдук, илимий жана көркөм-адабий адабияттардан турган  3 окуу китепкааналары, мындан сырткары  электрондук китептер,  89 компьютер, 17 ноутбук ж.б. техникалык каражаттар студенттер тарабынан натыйжалуу пайдаланылууда. Адистиктер үчүн тиешелүү практикаларды өткөрүүдө 2 окуу-талаа палигону, 1 стадион, 2 спорттук залдар, 2 студенттик ашкана жана 150 орунга ылайыкташтырылган студенттик эки кабаттуу  жатакана бар..

БатМУнун Сүлүктү аймактык институтунун профессордук-окутуучулары студенттерге сапаттуу билим жана тарбия берүүсүнүн натыйжасында Кыргыз Республикасынын Президенттери тарабынан окуудагы өзгөчө ийгиликтери, студенттик илимий жана коомдук жигердүү иши үчүн “XXI кылымдын кадрлары”,  билим берүү программасынын “Үмүт” Президенттик стипендиясына Сүлүктү аймактык институтунун 14 студенти татыктуу болду:

 1. Усаров Сабырбек-2002-2003-окуу жылында “Тарых” адистигинин 5-курсунун студенти;
 2. Муртазалиева Нафиса-2002-2003-окуу жылында “Англис тили” адистигинин 3-курсунун студенти;
 3. Абдиева Гулмира-2003-2004-окуу жылында “Математика” адистигинин 5-курсунун студенти;
 4. Шадиева Дамира-2003-2004-окуу жылында “Экономикадагы маалымат системалары” адистигинин 5-курсунун студенти;
 5. Абдуазизова Мактуба-2004-2005-окуу жылында “Өзбек тили жана адабияты” адистигинин 5-курсунун студенти;
 6. Абдулатипова Наргиза-2004-2005-окуу жылында “Колдонмо математика жана информатика” адистигинин 4-курсунун студенти;
 7. Мадаминов Аскарбек-2004-2005-окуу жылында “Финансы жана кредит” адистигинин 5-курсунун студенти;
 8. Артыкова Шахсанам-2005-2006-окуу жылында “Колдонмо математика жана информатика” адистигинин 3-курсунун студенти;
 9. Эшматова Орунгүл-2005-2006-окуу жылында “Кыргыз тили жана адабияты” адистигинин 5-курсунун студенти;
 10. Саидова Самара-2008-2009-окуу жылында “Англис тили” адистигинин 3-курсунун студенти;
 11. Мажитов Үмүт-2008-2009-окуу жылында “Тарых” адистигинин 5-курсунун студенти;
 12. Эралиев Улукбек – 2009-2010-окуу жылында “Тарых” адистигинин 5-курсунун студенти;
 13. Мажитова Элнура-2013-2014-окуу жылында “Англис тили” адистигинин 5-курсунун студенти;
 14. Абалбаева Уулман 2015-2016-окуу жылында “Англис тили” адистигинин 3-курсунун студенти;

Студенттердин предметтер жана адистиктер боюнча олимпиадасы.

Ар  окуу жылында институттун күндүзгү бөлүмүнүн студенттери үчүн предметтик жана адистиктер үчүн олимпиада өткөрүлүп турат. Предметтик олимпиада 1-2-курсунун студенттери үчүн, ал эми адистиктер үчүн олимпиада 2-3-4 курстары үчүн  уюштурулат.

САИнин студенттери БатМУнун стурктуралары арасында өткөрүлгөн олимпиадаларда  бараандуу ийгиликтерди багындырып келет. Алсак,  2017-2018-окуу жылында САИнин студенттери БатМУнун стуруктураларынын арасында өткөрүлгөн олимпиадада 1-орунду ээлешип, БатМУ САИнин  16 студенти регионалдык олимпиадага катышууга жолдомо алышкан.

2018-жылдын 14-апрелинде VII түштүк аймактык олимпадасында БатМУ САИнин  “Орус тили жана адабияты” адистигинин 1-курсунун студенти Баратова Арофат Математика предмети боюнча 2-орунду ээлеген. Жетекчиси: м-ф.и.к. Байгесеков Абдибаит Мажитович .

Студенттердин олимпиадалардагы ийгиликтери институтта эмгектенип жаткан  профессордук-окутуучулар курамынын үзүрлүү эмгегинин далили.