Category: СГЭИ структурасы

Китепкана

Электрондук китепкана Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун китеп фонду тууралуу МААЛЫМАТ Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун китеп фонду 54736 даана китепти түзөт. Жалпы суммасы 3966212 сом. Окуу корпустарындагы…

Кадрлар бөлүмү

Студенттик курам боюнча бөлүм Студенттик курам боюнча бөлүмүнүн жумушу, институтта кадрлардын сандык жана сапаттык курамы боюнча маселелерди толук аткарууга оптималдуу көмөктөшүүгө багытталат. Ошону менен бирге, студенттик курам боюнча бөлүм төмөнкү…

Эсепчи

Абдаатова Мейликан Анарбаевна Резюме Год рождения: 04.01.1997 Место проживание: Баткенская область , г. Сулюкта. Должность: Бухгалтер-маркетолог Образование: Высшее, Экономическое Специальность ” Финансы и Кредит” Основными задачами бухгалтерии Сулюктинского гуманитарно-экономического института…

Студенттерге

1 курстагы студенттер үчүн “Эстеткич” БатМУ СГЭИнин жетекчилеринин жана бөлүмдөрдүн башчылары тууралуу маалымат Ф.А.А.Ээлеген кызматыТелефон №, e-mailКамбаров Айипбек КадировичБатМУнун А.А.Машрабов атындагы СГЭИнин директору, п.и.к.тел.: 0777800015, e-mail: aiipbek@inbox.ruДооранов Нурмухаммед АбдиманнаевичДиректордун орун…

Илим

СГЭИнин окумуштуулары БатМУ СГЭИнин окумуштуулары тууралуу маалымат м.и.д., профессор Тухтаев Турсунбой Махмудовичтин илимий эмгектеринин тизмеси ф.и.к. БатМУнун профессору Машрабов Абдумалик Амировичтин илимий эмгектеринин тизмеси т.и.к., доцент Курбонов Абдукаюм Давлятовичтин илимий…

Окуу-усулдук жана маалымат технологиялар бөлүмү

БатМУнун А.А.Машрабов атындагы СГЭИнин окуу- усулдук жана маалымат технологиялар бөлүмүнүн башчысы Тороев Ырысбек Турдубекович Окуу-усулдук жана маалымат технологиялары бөлүмү БатМУнун А.А.Машрабов атындагы Сүлүктү гуманитардык–экономикалык институтунун окуу –усулдук жана маалымат технологиялары…