БатМУ СГЭИнин жетекчилеринин жана бөлүмдөрдүн башчылары тууралуу маалымат

  Ф.А.А.Ээлеген кызматыТелефон №, e-mail
Камбаров Айипбек КадировичБатМУнун А.А.Машрабов атындагы  СГЭИнин директору, п.и.к.тел.: 0777800015, e-mail: aiipbek@inbox.ru
Дооранов Нурмухаммед АбдиманнаевичДиректордун орун басары тел: 0778791260, e-mail: n.dooranov@mail.ru
Тороев Ырысбек Турдубекович Окуу-усулдук  жана маалымат технологиялар бөлүмүнүн башчысытел.: 0773147780, e-mail: toroev-1972@mail.ru  
Умаркулов Нуридин ИсабековичОкуу-усулдук  жана маалымат технологиялар бөлүмүнүн башкы адисител.: 0776855298,  e-mail: numarkulov67@mail.ru  
Дусалиева Гульмира ШергалиевнаОкуу-усулдук  жана маалымат технологиялар бөлүмүнүн сапат жана практика боюнча жетектөөчү адисител.:0772777591, e-mail: kurmanalieva59@mail.ru              
Абдилатипова Акбермет МустапакуловнаКадрлар жана студенттик курам боюнча бөлүмүнүн башкы адисител.:0772153001, e-mail: abdilatipova79@mail.ru    
Яфарова Закия СеатдиновнаМатериалдык эсепчи-экономисттел.:0773263816 e-mail: zakie58@mail.ru
Айтемирова Жылдызкан УмаркуловнаКитепканачытел.: 0772104798, e-mail: aytemirova74@inbox.ru  
Дехканов Улукбек АбдухалиловичПедагогика жана экономика факультетинин деканы, э.и.к.тел.: 0771381718, e-mail: udexkanov@list.ru
Шадиев Мустапакул ИбрагимовичОрто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн башчысытел.: 0779006496, e-mail: shadiev61@mail.ru
Эржигитова Шааргул ЖамалидиновнаМедициналык колледжинин директору, ф.и.к.тел.: 0773323290,e-mail: kurbanovashaargul@mail.ru  
Калакулов Кутпидин ТаировичКурулуш иштерин көзөмөлдөө жана чарба бөлүмүнүн башчысытел.: 0773122015