Кандидаттардын саны – 4

Улук окутуучулардын саны – 4

Окутуучулардын саны – 38

Бөлүмдүн профессордук-окутуучулук курамы тажрыйбалуу адистерден турат. Кесиптик орто билим берүү бөлүмүн негиздөөдө эң чоң салымдарын кошкон окутуучулар эмгектенет. Атап кетсек, Б.Д. Дыканова, Ч.А. Мадиярова, Г.А. Кочкорова, Р.М. Арзыбаева, Ш.Б. Хамидова, Г.М. Жунусова, Н.К. Сатыбалдиева, А. Исмаиловалар өздөрүнүн тажрыйбаларын жаш окутуучуларга үйрөтүп келишүүдө.

Окутуучулар институттун, Баткен мамлекеттик унуверситетинин, шаардык, областтык жана КРнын Билим берүү жана илим  министрлигинин, Билим берүүнүн мыктысы, Мамлекеттик тил комиссиясынын ээси. Ошондой эле окутуучулар областтык жана республикалык ар түрдүү маданий иш- чараларга, спорттук мелдештерге активдүү катышып турушат.

Бөлүм төмөнкү кесиптер боюнча адистиктерди даярдайт

050719 Башталгыч класстарды окутуу

230701 Колдонмо информатика

050711 Социалдык педагогика

030503 Укук таануу