Кызыл-Кыя Педагогика институтунун орто кесиптик билим беруу болуму

Миссиясы жана милдети

Бөлүмдүн миссиясы – Кыргызстандын орто мектептери үчүн жаңыча багыттагы, инновациялык көз караштагы сапаттуу педагог адистерди, программалоочу техник жана юристтерди дардоо…

Бөлүмдүн профессордук-окутуучулар курамы

Кандидаттардын саны – 4 Улук окутуучулардын саны – 4 Окутуучулардын саны – 38 Бөлүмдүн профессордук-окутуучулук курамы тажрыйбалуу адистерден турат. Кесиптик…