Машрабов Абдималик

Амирович

Филология илимдеринин кандидаты, доцент

Программа менен толук таанышуу

Гыязов Айдарбек

Токторович

Программаны ишке ашырууга негизги мамиле:

Принциптер: кесипкөйлүк, интеграция, сапат, жаңычылдык, ачык-айкындуулук, креативдүүлүк,  натыйжалуулук.

Стиль: ишке жөндөмдүүлүк, сый-урмат менен  мамиле жасоо, камкордук, ак ниеттүүлүк, тырышчаактык.

Программа төмөнкү маселелерди чечүү үчүн түзүлдү:

– таланттуу жаштар үчүн жагымдуу алдыңкы билим берүү борборуна айлануу;

Программа менен толук таанышуу


Кошуев Абдижамил

Жумаевич

Урматтуу кесиптештер!

БатМУнун ушул мезгилге чейинки, бүгүнкүсүнө, келечегине байланышкан бардык маселелерди терең талдап көрүп, өзүмдүн тажрыйбамдын, ой жүгүртүүмдүн жана Сиздердин ой пикириңиздердин, сунуштарыңыздардын негизинде университетибизди жакынкы жылдарда өнүктүрүү боюнча өзүмдүн реалдуу ойлорумду,максатымды башкача айтканда программамды  ортого салам.         

Программа менен толук таанышуу