Month: December 2021

КГПИ де шайлоо

Бүгүн 2021-жылдын 27-декабрь күнү Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун Табигый илимдер жана дене тарбия факультетинин декандык кызмат ордуна шайлоо…

СГЭИде шайлоо

Бүгүн 2021-жылдын 24-декабрь күнү Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун Педагогика жана экономика факультетинин декандык кызмат ордуна шайлоо болуп, ага…

Таланттуулар, өнөрлүүлөр, мыкталардын таймашы өттү

2021-жылдын 21-декабрь күнү Баткен мамлекеттик университетинин Тарбия, уюштуруу, мамлекеттик тилди өнүктүрүү департаменти тарабынан БатМУнун башкы жана окуу-түзүмдүк бөлүмдөрүндөгү талантуу, өнөрлүү,…

Ректордун балы

2021-жылдын 21-декабрь күнү Баткен мамлекеттик университетинин окууда ийгиликтерге жетишкен жана коомдук, массалык-маданий иш-чараларга активдүү катышкан студенттери үчүн биринчи жолу 2022-жыңы…

Табигый, гуманитардык жана педагогикалык факультетинин декандык кызмат ордуна шайлоо

Бүгүн 2021-жылдын 20-декабрь күнү Баткен мамлекеттик университетинин Табигый, гуманитардык жана педагогикалык факультетинин декандык кызмат ордуна шайлоо болуп, ага п.и.к., профессордун…