Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институнун директору Ф-М.И.К., доцент Кошуев Абдижамил Жумаевич

 • Туулган жылы, жери:        3- март 1966-жыл, Ош областы Өзгөн району Кара-Тарык айылы;
 • Улуту:                                    кыргыз;
 • Илимий даражасы, наамы: физика-математика илимдеринин кандидаты,
 • профессордун милдетин аткаруучу;
 • Билими (качан, кайсы, окуу жайы):    Жогорку, 1990-ж., ОшМПИ, физика, информатика жана эсептөө техникасынын мугалими;
 • Эмгек жолу:                       
 •   1983-90-ж. ОшМПИ окуган;

1983-86 ж. Советтик Армиянын катарында кызмат кылган;

1990-2000 жыл ОшМУ лаборант, окутуучу,  ага окутуучу;

2000-жылдан баштап БатМУ КПИде (мурдагы КГПИде) окуу-маалымат бөлүмүнүн  башчысы, сырттан окутуу бөлүм башчысы, кафедра башчысы, дистанттык окутуу бөлүм башчысы, табигый-математикалык билим берүү каф. профессордун м.а.,  педагогика факультетинин деканы;

2021-жылдан КГПИнин директору.

 • Жалпы эмгек стажы:        36 жыл;
 • ЖОЖдогу:                           30 жыл;
 • Иштеген жеринин    дареги: Кызыл-Кыя ш.Дехканская-1 көч.. БатМУ КГПИ.
 • Жашаган жери:                  Бат. обл. Кызыл-Кыя шаары, 1-микр. 1-үй 13 -батир;           
 • Билген тилдери:                 Кыргыз, орус, озбек, жана англис тили ( сөздүк менен.)
 • Тел.номери:                         (0773) 27-60-64.
 • Электрондук дареги:         akoshuev@mail.ru

БАТМУ КГПИ КЕЛЕЧЕКТИН ЖОЛУНДА:

БатМУ КГПИнин –25-жылдык тарыхы бар, Кыргыз Республикасынын түштүк-батыш чөлкөмдөгү, коомдогу омоктуу орду менен өлкөбүздүн адам ресурсунун, интеллектуалдык жана профессионалдык потенциалынын өнүгүшүнө өз салымын кошуп келе жаткан окуу жай.

ӨНҮГҮҮБҮЗГӨ ӨБӨЛГӨ ЖАРАТУУЧУ НЕГИЗДЕР

 • БатМУнун өзүнүн өрнөктүү тарыхы, салттуу билим берүү жолу, көп жылдар бою топтолгон интеллектуалдык, профессионалдык, илимий-педагогикалык потенциалы бар.
 • Өзүнүн даярдаган адистеринин, бүтүрүүчүлөрүнүн сапаттык деңгээли менен элге белгилүү бир позитивдүү идеяларды берип, коомду гумандаштырууга салымын кошуп, коомдо белгилүү обройго ээ.
 • Инновациялык, интеграциялык аракеттер, билим берүүнү автоматташтыруу, университетти башкарууну демократиялаштыруу жолун тандоо зарылчылыгын көрө билген адистердин базасы бар.
 • Университет сапаттуу билим берүүгө ыңгайлашууда.
 • Мезгилдин демин сезгенге жана замандын талаптарына ыңгайлашканга, жаңылыкты, жакшылыкты ийкемдүү кабыл алганга дилгир кадрдын потенциалы бар.
 • Ар бир окутуучуда умтулуу, изденүү, өз ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылуу аракеттери өнүгүүгө карата болгон жакшы жышаан, өбөлгө деп айтсак болот.

ПАТРИОТТУУЛУК

Жамааттын ар бир мүчөсү университеттин атаандаштыкка жөндөмдүү болуусу үчүн, сапаттуу билим берүү үчүн университеттин келечеги үчүн бир максатка биригишибиз керек.

ОКУУ ЖАЙДЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНДӨГҮ АЧЫК-АЙКЫНДУУЛУК.

БатМУнун ишмердүүлүгүндөгү бардык стратегиялык чечимдер окутуучулук жамаат, студенттер менен талкууланган соң кабыл алынып, алардын негиздүүлүгү, зарылдыгы түшүндүрүлүп жана анын аткарылышы коомчулукка ачык айкын жарыяланышы керек.

ЖАМААТТЫК КАТЫШУУ. ТЕҢ-УКУКТУУЛУК-УКУКТАРДЫН, МИЛДЕТТЕРДИН, ЖООПКЕРЧИЛИКТИН БИРДЕЙЛИГИ.

Башкаруу структуралары менен эмгек жамаатынын жана студенттердин ортосундагы үзгүлтүксүз карым-катыш, өз ара туура түшүнүшүү, байланыш, диалог, туңгуюк кырдаалдардан биргелешип жол издөө, жамааттын акыл-эсине таянуу-университеттин туруктуу өнүгүүсүндөгү эң маанилүү принцип болушу зарыл.

ИЛИМИЙ БАГЫТТУУЛУК.

Өндүрүшкө керектүү жаңы адистиктерди, багыттарды, тармактарды ачууда ийкемдүү жана оперативдүү, мобилдүү ой жүгүртүүнү өркүндөтүшүбүз керек.

СИСТЕМАЛУУЛУК.

Бардык структуралардын автономдуулугун сактоо менен академиялык эркиндик берип, ошол эле мезгилде университеттин структураларын органикалык биримдикте, бүтүн тирүү организм сыяктуу бир система катары ырааттуу, максаттуу иштөөсүн камсыз кылышыбыз керек.

ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШ

 1. Илимий-изилдөө иштерин гранттар, өндүрүштүк-келишимдик, проекттик иштер менен жана инвесторлор аркылуу каржылоого жетишүү;
 2. Билим берүүнү экспорттоо алкагында инвестицияларды тартуу;
 3. Окутуучулардын билимин өркүндөтүү курстарын уюштуруу үчүн сырткы донорлордун эсебинен каржылануучу долбоорлорду түзүүгө жана аны жүзөгө ашырууга жетишүү;
 4. Студенттеринин, магистранттарынын, окутуучуларынын академиялык мобилдүүлүгүн кеңейтүү;
 5. Кызматташуунун “Университет-Ишкана” моделин жайылтуу жана мамлекеттик-жеке менчик шериктештикти колдонуу аркылуу бүтүрүүчүлөргө жана университетке болгон жаңы инвестициялык көз карашты калыптандыруу.

БатМУ КГПИнин директордун окуу жана илимий иштер боюнча орун басары, тарых илимдеринин кандидаты

Бердиев Асан Токсонович

БатМУ КГПИнин директорунун тарбия жана мамлекеттик тил боюнча орун басары

Үсөнова Гүлжамал Келдибековна