Факультеттер (Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогика иснтитуту)

Окуу-усулдук жана маалымат-технологиялар бөлүмү

Окуу-усулдук жана маалымат технологиялар  бөлүмү   КРнын жогорку билим берүү системасынын нормативдик актыларынын, билим берүү  программалардын мамлекеттик стандартынын негизинде иш алып…

Педагогика факультети

Педагогика факультети Окумуштуулар кеңешинин чечими менен  1998-жылдын 28-майында түзүлгөн. Учурда факультетти педагогика илимдеринин кандидаты, профессордун милдетин аткаруучу М.М.Боркошев жетектейт. Факультетте…

Гуманитардык факультети

Каранова Толгонай Нурбаевна Гуманитардык   факультетинин деканы,   п.и.к., доцент karanova.72@mail.ru Резюме Кызыл-Кыя гуманитардык педагогикалык институтунун гуманитардык   факультетинин тарыхы Факультет БатМУнун алдындагы…