Факультеттер (Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогика иснтитуту)

Гуманитардык факультети

Каранова Толгонай Нурбаевна Гуманитардык   факультетинин деканы,   п.и.к., доцент karanova.72@mail.ru Кызыл-Кыя гуманитардык – педагогикалык институтунун Гуманитардык   факультети Факультет БатМУнун алдындагы КГПИнин…