Педагогика факультетинин деканы

Кошуев Абдижамил Жумаевич

РЕЗЮМЕ

БатМУнун алдындагы Кызыл-Кыя педагогика институтунун               

                   Педагогика факультети

Факультетибиз элибиздин «Келечек муунга билим берүү, илим жана тарбия жаатында, көп нерсе колундан келээрине ишен-ошондо гана көп нерсени аткара аласын» делген мазмундуу, улуу  сөзү менен эмгектенүүдө.

Биз билим жаатында педагог-мугалимди барктап, табиятты сүйгөн, анын касиет-кудуретин сезе-билүүгө умтулган, өз элинин улуу педагог-инсандарын,  табияттын законченемдүүлүгүн изилдөөчү, мугалимдик кесиптин кадыр-баркын барктай да, оор түйшүгүн көтөрө да алган адистерди даярдоого максат койгонбуз..

Факультеттин тарыхынан

Педагогика факультети БатМУ КПИнин бир структуралык бөлүмү. Ал Ош МУнун Кызыл-Кыя филиалы учурунда (1998-ж.) Табият таануу факультети деп уюшулган, Ал учурда факультетте 42 окутуучу эмгектенип, 892студент билим алган (күндүзгү бөлүмдө 252, сырткы бөлүмдө 640). Убакыттын өтүшү менен 1998-жылдан бери институт өзү бир топ структуралык өзгөрүүлөрлөрдөн өттү.Мисалы:ОшМУнун алдындагы ККФ, 2000-жылда БатМУнун карамагына өтүп филиал  БатМУ КГПИ болуп өзгөрдү, андан кийин БатМУ КГТИ, БатМУ СПИ, азыр БатМУ КПИ болуп калды. Институттагы структуралык өзгөрүлөр менен факультеттер да кошуп же ажырап  жаны факультеттик түзүмдөр уюштурулуп жүрдү.

Азыркы педагогика факультети мурдагы «Табият-таануу», «Педагогика жана дене  тарбия»  факультеттердин негизинде түзүлгөн.  Факультеттерди  доцент,  п.и.к.  С.Ж.Жапаров,  доцент,  ф-м.и.д., профессор  А.Ы.Курбаналиев,  п.и.к.,  доцент  З.Н.Максутов,  б.и.к.,  доцент Омурзакова башкарып, факультеттин калыптанышына жана өсүп-өнүгүшүнө өздөрүнүн салымын кошушкан.

2015-16-окуу жылдын 1-октябрынан баштап институттагы структуралык өзгөртүүлөрдүн негизинде педагогика факультети бакалавр академиялык даражасында билим алып жаткан студенттердин контиингентинин көбөйгөндүгүнө (факультет тейлеген күндүзгү жана сырткы бөлүмдөрүндөгү билим берүү багыттарыны боюнча студенттердин курсунун жогорулашы менен) факультетте 4 кафедра түзүлгөн. Атап кетсек кафедра башчылары болуп жогоруда аталган ага окутуучулар дайындалган:

2016-17-окуу жылдын 1-сентябрынан баштап институттагы структуралык өзгөртүүлөрдүн негизинде пефагогика факультетиндеги 4 кафедра 2 кафедрага кыскарылып өзгөрүү жүргүзүлгөн. Педагогика факультетинин деканы  болуп (2016-жылдан бери жана 2018-жылы конкурстук шайлоодон шайланган) физика-математика илимдеринин кандидаты, профессордун м.а. А.Ж.Кошуев иштеп келе жатат.

2016-жылдын 1-сентябрынан  баштап педагогика факультетинде 2 кафедра үзүрлүү иштеп жатат. Факультеттеги иш кагаздарын AVN информациялык системасынын негизинде жүргүзүлөт. Ал эми факультеттин түзүмүндөгү кафедралар боюнча айтсак: 1.Табигый-математикалык билим берүү кафедрасы, каф. башчысы ага окутуучу Абдибайитова Апиза Абдурасуловна; 2. Педагогикакалык билим берүү кафедрасы, каф. башчысынын м.а., п.и.к., доценттин м.а.а Кашматова Жамила Ашировна  эмгектенишүүдө.

Педагогика факультети аталган кафедралары менен биргеликте күндүзгү окутуу формалары боюнча 1,2,3,4-курстарындагы төмөнкү билим берүү багыттарын тейлейт:

  1. Физика-математикалык билим берүү багытынын,

А) Математика профилин;

Б) Физика  профилин;

В) Информатика профилин

2.Табигый-илимий билим берүү багытынын,

А) Биология профилин;

3.Педагогикалык билим берүү багытынын,

А) Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы профилин;

Педагогика факультетинде жогорку билимдүү адистерди даярдоонун мөөнөтү: бакалавриаттын күндүзгү бөлүмүндө 4жыл, окутуу 2 тилде (кыргыз, орус) жүргүзүлөт.

2020-2021 окуу жылына сабактардын регламенти

СабакБашталышыБүтүшүТыныгуу
19-009-505
29-5510-4510
310-5511-455
411-5012-4020
513-0013-505
613-5514-4510
714-5515-455
815-5016-40Сабак бүттү

Ссылка на расписание

а) педагогикалык билим берүү  кафедрасы б-чаПедагогика факультетинин  ПОЖнун иден.номери

Окутуучулардын аты, жонуИден.номериэскертүүпаролу
1.Кашматова Ж2381702019  
2.Мадумарова М3924403759 2222
3.Жороиев А.А.4616527626
4.Талипов Ж.С.2613188355
5.Урайымова Г.4632794936
6.Куйчиев А.4520969897
7.Калмурзаева А.5518246161
8.Турсунова Н.2551427975
9.Турдумаматова Ч.6077124249
10.Матаева Г.5071245059
11.Азимбаев Б.9993847277
12.Ураимов Ш.74580699981111
13.Миталипов К. 6376259362
14.Боркошев М.
15Калыков Б.77276630280Орунд.
16Адыева А.5839579833Орунд.
17 Жамшутова Б. 8076479512
18Омурзакова Г.3692081289Орунд.
20Максутов З.73269539327777

Педагогика факультетинин  ПОЖнун иден.номери

а) Табигый-математикалык билим берүү  кафедрасы

б-ча

Окутуучулардын аты, жонуИден.номериэскертүүпаролу
1.Абдибайитова А.А.6201327524
2.Кошуев А.Ж.2417601648
3.Ташполотов Т.8720262619
4.Бекмурзаева Б.2092437484
5.Темирбаев М.М.73217444990
6.Дыйканов Г. 9851495010
7.Калеева А.К.3872777611
8.Жакыпова Г.7696784891
9.Сраждинов А 2866950834
10.Жамшутова Б.8076479512
11.Доавлатова Ф. 8862842258 2222
12.Омурзакова Г.Т. 3692081289
13.Адыева А.5839579833методист
14.Калыков Б.77276630280орунд.
15.Максутов З.Н.7326953932орунд.
16.Ташматова Н.6339412890орунд.
17.Куйчиев А.4520969897орунд.
18.орунд.
19.Ташев А.орунд.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]