Циклдар – Кызыл-Кыя Көп тармактуу институттун кесиптик орто билим берүү бөлүмү

Гуманитардык цикл

Бат МУ ККТИнин ОКББ бөлүмүнун Гуманитардык циклы. Гуманитардык циклынын башчысы Жээнтаева Гулбара Абдиманнаповна    “Гуманитардык” циклдын тарыхы Гуманитардык ” цикл…