КГПИ жаңылыктары

БатМУ КГПИнин илимпоздорунун катарына биология илимдеринин кандидаты кошулду

БатМУ КГПИнин табийгый математикалык билим берүү кафедрасынын ага окутуучусу Абдибайитова Апиза Абдурасуловна 03.02.08-экология адистиги боюнча илимдин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип…

Бүтүрүүчүлөр менен иш берүүчүлөрдүн жолугушуусу

2022-жылдын 14-апрель күнү Баткен мамлекеттик университетинин  Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунда чоң иш-чара болуп өттү. Окуу жайдын жетекчилиги, профессордук-окутуучулук курамы жана бүтүрүүчүлөрү…