Category: Магистратура бөлүмү

Магистратура жана аспирантура бөлүмүнүн ченемдик-укуктук актылары

Лицензия 2022-2023-окуу жылы үчүн стратегиялык иш планы Өндүрүштүк практиканын күбөлүгү Илимий-педагогикалык практиканын күндөлүгү Магистранттардын практикасын өткөрүү тартиби жөнүндө жобо

Магистратура жана аспирантура бөлүмүнүн 2022-2023-окуу жылына ишмердүүлүгү

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2020-жылдын 29-декабрындагы №1101/1 буйругуна ылайык, КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин Лицензиялоо боюнча Кеңешинин чечиминин негизинде, 2020-жылдын 28-декабрындагы №19-2 протоколуна ылайык Кесиптик билим…

Магистратура жана аспирантура бөлүмүнүн тарыхы

2016-жылдын 26-августунда Аспирантура, магистратура жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмү болуп ачылган. 2017-жылдын 1-сентябрында Аспирантура, доктарантура жана магистратура бөлүмү болуп өзгөртүлгөн. 2021-жылдын 10-мартында Илим жана магистратура бөлүмү болуп өзгөртүлгөн. 2021-жылдын 1-сентябрында…