Мадаминова Райхан Калдыбаевна

Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү педагогикалык колледжинин директору.