Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун директору Педагогика илимдеринин кандидаты Макcутов Замирбек Нурмаматович

Резюме

БатМУ КГПИнин  директорунун кайрылуусу

Терең билим алуу –мугалимдин касиетин жактап калыптанышына, анын рухий өсүп –өнүгүүсүнө, турмуш жолун улантууга көмөк көрсөтөт. Билим берүү системасынын милдети, бүгүнкү күндүн талабына жооп берген акыл –эстүү кадрларды даярдоо болуп саналат. Кыргыз эли эгемендүүлүк алгандан кийин,Кызылкыя шаарында жогорку педагогикалык окуу жай ачылып, Баткен чөлкөмүнүн, район, шаарлардын педагогикалык муктаждыгын чечүү үчүн ачылган. Кызыл –Кыя, Кадамжай, Араван, Ноокат райондорунда кадрлар менен камсыз кылууда бул окуу жайдын ачылышы зарыл болчу. Келечекте Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институту Баткен чөлкөмүндөгү мектептерди толугу менен камсыз кылууга толугу менен жетишт деген ойдобуз.  Кызыл –Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун профессордук –окутуучулук курамдын сапаттык көрсөткүчү күндөн –күнгө өсүүдө. Ал эми студенттик курам сапаттуу билим алуу үчүн аракеттерин жасап келүүдө. Окутуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн арттырууга аракеттер жасалып жатат. Окуу жай бүгүнкү күндө 7000ден ашык мугалимдерди даярдап, район шаарлардын 50 -55% камсыздоодо.


Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун директорунун окуу жана илимий иштери боюнча орун басары. Башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана методикасы кафедрасынын доценти.

Боркошев Меражидин Маматкулович

Кадамжай району, Баткен областы, Кыргыз Республикасы

Тел:(0777)222852

(0556)222852

E-mail:borkoshev@mail.ru 

Резюме


Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун директорунун тарбия иштери жана мамлекеттик тил боюнча орун басары

Ташматова Нурила Кубатовна

Телефон:
Моб: (+996) 772-42-88-31

E-mail: nurilatashmatova@gmail.com

Резюме


Миссиясы жана милдеттери.

Илимий, чыгармачыл  потенциалы  жогору,  атаандаштыкка жөндөмдүү, жана көп тилдүү адистерди  даярдоо аркылуу аймактын социалдык –экономикалык  өнүгүүсүн камсыз кылуу.

БатМУ КГПИнин тарыхы.

Ошол максатта КР түштүк-батыш чөлкөмүндө жашаган Кыргыз Республикасынын жарандарынын келечек муундарынын сабатсыздыгын жоюу менен билим берүү жаатындагы кадрларды даярдоочу жогорку окуу жай катары Кызыл-Кыя шаарындагы Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институттун жааматы эмгектенишүүдө.

БатМУнун социалдык-педагогикалык институту Ош мамлекеттик университетинин (Ош МУнун) окуу-консультациялык  түйүнү (ОКТ) катары 1997-жылы уюшулган. Ал эми 1998-жылдын 28-майында ОшМУнун ректору, академик, х.и.д., профессор Б.Мурзубраимовдун №46 буйругунун негизинде ОшМУнун  Кызыл-Кыя филиалына (ККФке) айландырылат.

2000-жылы 8-декабры ОшМУнун Кызыл-Кыя филиалы Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыядагы гуманитардык-педагогикалык институту  болуп өзгөрөт.

КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Илим башкармалыгы тарабынан тейлеген илим изилдөө грантты институттун кызматкерлери тарабынан жазган проект утуп алынган болчу. Мында   гуманитардык багытындагы 2012 жана 2013-жылдардагы илимий грантка факультеттин окутуучулары: М.М.Тайиров, Жалилов А, Миталипов К, Таиров Х, Азимбаев Б, У.Орунбаев, ж.б. катышып илимий изилдөө иштерин жүргүзүштү.

2017-жылы Бат МУнун ректорунун буйругу менен Кызыл –Кыя педагогикалык институту болуп өзгөрүп, окуу жайдын директору болуп педагогика илиминин кондидаты, доцент Миталипов Камалидин Миталипович дайындалды.

Институттун биз сыймыктанган бүтүрүүчүлөрү республикабыздын булуң-бурчтарында ар кандай жумуштарды аркалап жатышат. Азыркы учурда Ноокат, Кадамжай жана Араван райондорундагы жакынкы мектептерде эмгектенген мугалимдердин 45 пайызы − биздин бүтүрүүчүлөр.

Институтта бүгүнкү күндө 99 окутуучу жана 17 жардамчы кызматкер, алардын ичинде: 1 илмдин доктору, профессору, 16 илимдин кандидаттары, доценттери, орундаштыкта 1 илимдин кандидаты, 14 улук окутуучу, 58 окутуучу, 13 окутуучу орундаштыкта үзүрлүү эмгектенүүдө.

Окутуучулар тарабынан окуткан дисциплиналардын окуу-усулдук комплекстери түзүлүп, AVN ИСна жүктөлүп, аралыктан окутууда on-line сабактарын уюштурууга жетишишти.

Бүгүнкү күндө аталган окуу жайда жогорку кесиптик билим берүү боюнча күндүзгү жана сырттан окутууда 2012студент, атайын орто кесиптик билим берүү боюнча 833 студент билим алып жатышат

ЖОЖду башкаруудагы демократиялык формалар катары эсептелинген коомдук уюмдар тарабынан окуу процессинин эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытында  окуу иштери менен шайкеш иш жүргүзүлөт.

Илимий-изилдөөлөрдүн тематикасы – Кыргызстандын  түштүк-батыш регионунун маселелери менен түздөн-түз байланышкан: региондун этнографиялык, этнопедагогикалык, тарыхый-аймак таануучулук маселелери, үрп-адаттары, фольклору,  флорасы, фаунасы изилденүүдө. Илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында 2000-2019-жылдар аралыгында институтта 2 докторлук, 26 кандидаттык диссертациялар корголгон.

“КГПИнин 2020-жылга чейинки өнүгүү концепциясынын” негизинде иштелип чыккан перспективалуу планында төмөндөгүлөр каралган:

  • институттун окутуучуларынын иштиктүү жана кесиптик квалификациясын республиканын жана чет өлкөлөрдүн илимий-окуу борборлорунда жогорулатуу;
  • эл аралык байланыштарды кеңейтүү;
  • окутуучуларга жана студенттерге арналган, басмага даярдалган методикалык колдонмолорду, иштелмелерди басып чыгаруу үчүн каражат табуу;
  • мамлекеттик билим берүү сапатынын эл аралык стандарттарына багыт алуу;
  • билим берүүдө калктын бардык катмарларын камтуу, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жана натыйжалуулугун арттыруу;

     Дүйнөлүк билим берүү мейкиндигине интеграциялануу максатында окутууга шарттар түзүлүп, институттун карамагында 5 компьютердик класстар бар. Бул класстар толугу менен заманбап компьютерлер жана проекторлор менен камсыздалып, анын үчөөсү интернет тармагына туташтырылган. 5 жабык спорт зал (гимнастикалык, атлетикалык, бокс, волейбол, оор атлетика, жана тенис залдары) жана футбол талаасы даярдалып, иш алып барылууда. Институт  тейлеген профилдерде билим алып жатышкан студенттер үчүн аудиториялык аянт талапка  жооп берет. Институттун  китепканасындагы китеп фонду 56 миң нускадан ашык, 3 окуу, 2 абонементтик тейлөө залдары  студенттердин жана окутуучулардын кызматында. 80 орундуу студенттик ашкана жана медициналык пункт иштейт.