Институттар жана колледжтер

Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институту

Facebook баракчага баш багуу Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя гуманитардык-педагогикалык институтунун директору Педагогика илимдеринин кандидаты Макcутов Замирбек Нурмаматович Резюме БатМУ КГПИнин  директорунун кайрылуусу…

Кызыл-Кыя экономика, укук , технология институту

Насиров Мыктыбек Тургунбаевич ——————————————————— БатМУ Кызыл-Кыя Көп Тармактуу Институтунун директору МүнөздөмөКөчүрүү – Баткен мамлекеттик университетинин Кызыл-Кыя коп тармактуу институнун профессордук-окутуучулар…