Сүлүктү аймактык институтунун директору

Төрөев Ы.Т

Сүлүктү шаар башкармалыгы, Лейлек жана Баткен райондорунун жергиликтүү администрациялары менен Ош Мамлекеттик университетитинин ортосунда түзүлгөн адистерди даярдоо жана кайра даярдоо тармагында өз ара кызматташтык жөнүндө келишимине ылайык, жогоруда көрсөтүлгөн региондордо, ошондой эле коншулаш Тажикстан жана Узбекстан республикаларынын аймагында жайгашкан кыргыз тилдүү мектептерде жогорку билимдүү адистердин жетишпегендигин эске алуу менен Ош мамлекететтик университетинин ректору Б. Бешимовдун 02.05.1996 ж. № 41 буйругунун негизинде Сүлүктү шаарында орто мектептин мугалимдерин даярдоо боюнча Ош Мамлекеттик университетинин окуу-консультативдик пункту ачылган. Ал эми 1998-жылы 30-майда ОшМУнун ректорунун, № 48 буйругу менен окуу-консультативдик пункту ОшМУнун Сүлүктү шаарындагы филиалы болуп кайрадан уюшулуп түзүлөт.

2000-жылы 27- июлда Кыргыз Республикасынын президентинин «Баткен Мамлекеттик университетин түзүү жөнүндөгү» №190 жарлыгынын негизинде ОшМУнун Сүлүктү филиалы БатМУнун курамына кирген. 2001-жылдын 11-январында БатМУнун Окумуштуулар кенешинин токтому менен ОшМУнун Сүлүктүдөгү филиалы Баткен Мамлекеттик университетинин Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институту, БатМУнун ректорунун  2016-жылдын 19-февралындагы №01-04 буйругунуну негизинде Баткен мамлекеттик университетинин гуманитардык-экономикалык институту, 2017-жылы Сүлүктү аймактык институту болуп өзгөртүлгөн. Бүгүнкү күндө институтту Ы.Т. Тороев жетектеп келет.

Институттун максаты, замандын талабына жооп берген, жогорку денгээлдеги, өз ишин мыкты өздөштүргөн, креативдуу адистерди даярдап чыгаруу болуп саналат.

Институттун курамы бир факультеттен, эки кафедрадан, окуу-усулдук бөлүмүнөн, сырттан жана аралыкта окутуу бөлүмүнөн,  ошондой эле орто кесиптик билим берүү бөлүмүнөн турат.  Профессордук-окутуучулардын жалпы саны 44, анын ичинде 1 илимдин доктору, 1 илимдин профессору,  7 илимдин кандидаты,  7 ага окутуучу жана 29 окутуучулар  эмгектенет. Орто кесиптик билим берүү бөлүмүндө педагогикалык  тажрыйбасы жогорку денгээлдеги 19 окутуучу иштейт.

Күндүзгү окуу бөлүмүндө окутутулуп жаткан студенттердин жалпы саны 328 студентти түзөт. Алардын ичинен 291 студент контракттык негизде, 37 студент бюджеттик бөлүмүндө окутулат. Сырткы жана дистанттык бөлүмүндө- 579 студент окутулат. Орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн күндүзгү бөлүмүндө – 175, сырткы бөлүмүндө – 124, баары болуп 299 студент окутулат. Жыйынтыгында институт боюнча 1206 студент билим алууда.

            Институттун материалдык-техникалык базасында заманбап  адистерди даярдоо үчүн толук шарттар түзүлгөн. Студенттерди тейлөө үчүн 6 окуу корпусу, жалпы илимий жана көркөм адабий китептерден турган эки окуу китепканалары, студенттик жаткана кенири пайдаланууда.  Жаны технологиялардын негизинде окуу процессин уюуштуруу максатында окуу кааналары жаны үлгүдөгү компьютерлер, ксерокопия, сканер, принтерлер, модем жана проекторлор,  телевизорлор, интерактивдүү доскалар менен жабдылган жана WI-FI жипсиз сеттик байланышына туташтырылган.

Окуу жайдын профессордук-окутуучулар курамы тарабынан окуу, окуу-усулдук комплекстер, силлабустар даярдалып жаткан багыттар боюнча талапка ылайык даярдалган. Адаптациялык-педагогикалык, кесиптик-багыттык, кесиптик-базалык  практикалар окуу пландарынын жана окуу процессинин графиги боюнча Сүлүктү шаарындагы жана Лейлек районундагы билим берүү бөлүмдөрү жана ишкана-мекемелер менен түзүлгөн келишимдин негизинде  уюштурулат. Ал эми педагогикалык багытта даярдалып жаткан студенттер үчүн практика жетекчиси, педагог, психологдун  катышуусунда жүргүзүлөт. Практикалардын жыйынтыгы  “Практикалардын өтүлүү абалы жана перспективасы” аттуу конференция менен чыгарылат.

Профессордук – окутуучулар жамааты окуу процесси менен катар жогорку квалификациялуу педагогдорду, экономисттерди, инженерлерди даярдоодо окуу процесси менен тыгыз байланышкан функционалдык жана прикладдык изилдөөлөр менен катар  илимий-изилдөө ишмердүүлүгүн төмөнкүдөй илимий багыттарда жүргүзүшүп келишет.

  • Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнүн тилдик өзгөчөлүктөрүн иликтөө (фонетика, диалектика, лексика):,
  • Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнүн экологиясын иликтөө:,
  • Кыргызстандын түштүк – батыш чөлкөмүнүн этнологиясын иликтөө;
  • Сүлүктү шаарынын социалдык-экономикалык абалы жана өнүгүү перспективалары:,
  • Түштүк – батыш чөлкөмүнүн жазуучуларынын чыгармаларындагы педагогикалык ой-чабыттары:,

Ошондой эле элдик педагогика, психология, фольклор,социалдык гуманитардык жана экономикалык көйгөйлөр, математика жана физика жаатында да бир канча изилдөөлөр жүргүзүлүп келет.

Институтунун профессордук-окутуучулар  курамы Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында, жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде эл аралык (Тажикистан, Казакстан, Турция, Россия), республикалык, регионалдык денгээлде өткөрүлгөн илимий-теориялык, илимий-тажрыйбалык жыйындарга активдүү катышып келишет. Чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайлары: Кожент мамлекеттик университети, Тажик мамлекеттик укук, бизнес жана саясат университети, Тажик мамлекеттик коммерция университети менен тыгыз байланышта бирге иштешип келет.

2016-1017-окуу жылында  Ош  декларациясынын алкагында түзүлгөн үч тараптуу келишимдин негизинде академиялык мобилдештирүү боюнча студенттерибиз: колдонмо математика жана информатика адистигинин 3-курсунун студенти Сүйүнов Мурадилла, дене тарбия адистигинин 2-курсунун студенти Сыдыков Нурсултан Ош мамлекеттик университетинде билим алып келишти.

Баткен мамлекеттик университетинин Сүлүктү аймактык институтунунда жаштар комитети тарбиялык иштерди алып баруучу негизги структуралардын бири болуп саналат. Тарбиялык иш план окуу жылынын башында институттун директору тарабынан бекитилип, институттун ишмердүүлүгүндө жетекчиликке алынуучу негизги иш кагазы болуп эсептелет. Коомго керектүү, ар тараптуу өнүккөн, туруктуу атуулдук позициясы бар, мекенин сүйгөн, анын келечегине кайдыгер карабаган, патриот, ден соолугу чын, руханий дүйнөсү бай, жогорку билимдүү адистерди даярдоо институттун негизги милдеттеринен болуп саналат. Окуу жайдын коомдук-тарбиялык багытында иш жүргүзгөн структуралар менен биргеликте кураторлор пландуу иш жүргүзүшөт. Окуу жайыбыздын профессордук-окутуучулар курамы, студенттер шаарыбызда, республикабызда болуп жаткан ар кандай коомдук иш чараларга, акцияларга активдүү катышып келет.

Маданий иш-чараларды өткөрүүчү  актовый зал жана төмөнкүдөй музыкалык жабдуулар менен камсыз болгон:  үн жаздыруучу, үн күчөткүчтөр, миди клавиатура,  видеокамера SONY, сектизатор ямаха,  радиомикрофон,  телевизор ж.б. Ал эми спорттук оюндары боюнча волейбол, футбол, баскетбол, столдук теннис, тогуз-коргоол, шахмат ийримдери иштейт.

Институттун спортчулары спорттун  волейбол, баскетбол, футбол, күрөш жана шахмат оюндарынын түрлөрү боюнча бир канча жолу шаардык, областык, республикалык деңгээлде чемпиондукту багындырышты.  Педагогика жана экономика факультетинин  студенттери Абдурахманов  Камол, Хайдаров Акмал, Орозов Вайдулла региондор арасындагы жогорку окуу жайлары боюнча  Жалал-Абад, Кызыл-Кыя шаарларындагы  күрөш оюну боюнча алтын жана күмүш, Бишкек шаарында  орто окуу жайларынын арасында  өткөрүлгөн мелдеште окуу жайдын спортсмендери спорттун баскетбол түрү боюнча катышып алтын, 2015-2016-окуу жылында республикалык масштабда ЖОЖдор арасында өткөрүлгөн «Тогуз коргоол» оюну боюнча англис тили адистигинин студенттери Азимова Кайрыниса, Савриддин кызы Мээркан байгелүү 3-орунду ээлеп  коло медалдарына ээ болуп келишти. 

 [/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

Cүлүктү аймактык институтунун басып өткөн тарыхы жөнүндө видео рилик