Экономика жана финансы боюнча проректор 

Машрабов Абдималик Амирович

Машрабов Абдималик Амирович, 1957-жылы 15-февралда Ош областына караштуу Сүлүктү шаарында шахтердун үй-бүлөсүндө туулган.

1973-жылы Сүлүктү шаарындагы А.С.Макаренко атындагы №3-орто мектебинин 8-классын бүтүрүп, Жалал-Абад шаарындагы А.С.Пушкин атындагы педагогикалык окуу жайына кирип, аны 1977-жылы аяктаган.

Педагогикалык эмгек жолун 1977-жылы Сүлүктү шаарындагы А.С.Макаренко        атындагы № 3-мектебинде мугалим болуп иштөөдөн баштаган. 1977–жылдан 1979-жылга чейин Советтик Армиянын катарында кызмат өтөгөн. 1979-жылдан 1981-жылга чейин А.С.Макаренко атындагы № 3 орто мектебинде мугалим болуп иштеп, 1981–жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун күндүзгү бөлүмүнө кирип, анын филология факультетин 1985-жылы артыкчылык диплому менен ийгиликтүү аяктаган. 1985-1986-жылдары жогорку аталган мектепте кыргыз тили жана адабияты мугалими, 1986-1988-жылдары аталган мектепте директордун окуу-тарбия иштери боюнча орун басары, 1988-1996-жылдары ошол эле мектепте директор болуп иштеген. 1996-жылдан 2016-жылга чейин Сүлүктү шаарындагы Сүлүктү гуманитардык-экономикалык институтунун директору, ал эми 2016-жылдан тартып, Баткен мамлекеттик университетинин экономика жана финансы проректору болуп эмгектенип келет.

2000-жылы Бишкек шаарында КРнын Улуттук Илимдер Академиясынын “Тил таануу” институтунун алдындагы илимий диссертациялык кеңеште “Тууганчылык терминдеринин мааниси жана туюнтулушу”  кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. 2006-жылы КРнын Улуттук Аттестациялык Комиссиянын чечими менен доценттик окумуштуулук даражасына ээ болгон.

               Макалалар: “К вопросу сопоставительного изучения лексических материалов родственных языков” (1997),  “Семантическое строение функционально-семантических микросистем терминов родства с инвариантным значением «тетя- племянник, тетя -племяница» в кыргызском и узбекском языках” (1998),  “Функционально-семантические особенности слова – названий родства со знанием «Родная мать» в тюркских языках” (1998),  “Значение родственных отношений «бабушка» и его выражение в кыргызском и узбекском языках” (1999), “Гетеронимические отношения терминов родства и образования парных слов в кыргызском и узбекском языках “ (1999), “Значение родства «дядя» и его выражение в кыргызском и узбекском языках” (1999), “О гипонимических отношениях некоторых терминов родства в тюркских языках (на материале кыргызского и узбекского языках)” (1999), “Из истории изучения терминов родства в тюркских языках” (1999), “Функционально-семантические особенности терминов родства со значением «отец» в тюркских языках” (2000), “О реализации Закона о государственном языке” (2001), “Значение слов «семейство», «муж» и их выражение в кыргызском и узбекском языках” (2001), “Лугавий маүноларда конүюнкция ва дизүюнкция муносабатлари.                       (кариндошликни билдирувчи айрим сузлар мисолида )”  (2001), “Жакын тектеш тилдерде туугандыкты билдируучу терминдерди изилдөөнүн айрым маселелери”  (2002),  “Кыргыз жана өзбек тилдериндеги сөз тутумдарынын айрым теориялык маселелери” (2002), “Факультеттерде усул каананын орду жана мазмуну” (2002),  «Тай», «Кай» элементтери аркылуу түзүлгөн тууганчылык түрк терминдеринин семантикалык өзгөчөлүктөрү”  (2003), “Түрк тилдеринде айрым тууганчылык терминдерине ономасилогиялык иликтөө.       (кыргыз жана өзбек тилдеринин материалдарында)”  (2003),  “Значение «дед», «дедушка» и его функционально-семантические выражения в кыргызском и узбекском языках”  (2003), “О некоторых вопросах теорий частей речи в тюркских языках“  (2005), “Түрк тилдериндеги сөз түркүмдөрүнүн айрым теориялык маселелери”  (2006), “Некоторые вопросы теории конверсии в тюркских языках”  (2006), “За качество и доступность образования”  (2006), “Транспозиция –сөз жасоо ыкмаларынын бири ”  (2006), “Некоторые вопросы парадигматики и ее отношение к предложению”  (2008),  “Кыргыз тилинин түштүк-батыш диалектисинин негиздери”   (2015), “Актуальные вопросы современной науки”  (2015),  “Значение “Супруга” и его выражение в кыргызском и русском языках”  (2016), “Значение “дети двух родных братьев и сестер” и формы его выражения (на примере кыргызского и узбекского языков)”  (2016),  “Туяк ырчы жана анын “ Исфайрам” ырына  тилдик-поэтикалык анализ”  (2016),   “Тулпардай тынбай туйлаган, Туяктын ыры сел болду” (2016), “Жусуп Баласагындын “Куттуу билим” дастанында кандаш тууганчылык терминдерин иликтөөнүн кээ бир маселелери”  (2016),   “Кыргыз тилинде тууганчылык терминдеринин функционалдык-семантикалык микросистемасында гетеронимдик жана  гипонимдик катыштар” (2016), “Түрк тилдеринде кандаш тууганчылык терминдери жана алардын туюнтулушу”  (2016),  “Исследования значения и выражения некровного родства по линии женского пола” (2016), “Жусуп Мамай жана анын “Манас” дастанынын вариантынын өзгөчөлүктөрү жөнүндө” (2017),  “Тууганчылык терминдеринин тектештирме контексти” (2017),  “Некоторые вопросы парадигматики и ее отношение к предложению” (2017), “Сиситема значений свойства и их выражение” (2017).

Монографиялар: “Ономасиологическое исследование названий родства тюркских языков (на материале кыргызского и узбекского языков)” (2003),  “Тууганчылык терминдерине ономасиологиялык илик”  (2017).

Окуу-усулдук колдонмолор:  “Выражение значений боковых родств в тюркских языках” (2003),  “Кыргызча-өзбекче сөздүк”  (2003), “Тил илимине киришүү предмети боюнча практикалык сааттардын программасы ”  (2009), “Тил илимине киришүү предмети боюнча окуу программасы” (2009), “Кыргыз жана орус тилдеринин салыштырма грамматикасынын негиздери” (2015).

Тарыхый–документалдык чыгармалар: Сулюктинскому гуманитарно-экономическому институту 10 лет. “Признания и успехи”  (2006), “Өрнөктүү өмүр”  (2012).

Илимий–популярдык китеп : Баткен областындагы тарыхый, ыйык жана экзотикалык жерлер: тарыхы, бүгүнкү абалы, келечеги ”  (2015).

1998-жылы “КРнын Билим берүүнүн мыктысы”, КРнын Билим берүү жана маданият министрлигинин Ардак грамотасы, 2005-жылы Баткен мамлекеттик университетинин Ардак грамотасы, 2005-жылы экинчи жолу КРнын  Билим берүү министрлигинин Ардак грамотасы, 2012-жылы “Кыргыз туусу” газетасы тарабынан “Жылдын мыкты инсаны”, КРнын  Профсоюз федерациясы тарабынан “КРнын Кесиптик кошунунун мыктысы”, “Мыйзам мейкини” газетасы тарабынан “Жылдын мыкты жетекчиси”, “Баткен таны” газетасынын тандоосу менен “Жылдын мыкты инсаны” деп табылган, КР Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясынын Алкыш баракчасы жана көптөгөн баалуу сыйлыктар менен сыйланган.

Шаардык кеңештин депутаты. Депутат катарында да шаарыбыздын экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүсүнө өз салымын кошуп келүүдө. Үй-бүлөлүү, 2 уул, 3 кызы жана неберелери бар.