Ректорат

Окуу иштери боюнча проректор

Окуу иштери  боюнча проректор      Миралы кызы Анара Биология илимдеринин кандидаты E-mail: miralykyzya@mail.ru Уюл.тел: (+996)772-699-229 Ишмердүүлүктүн негизги багыттары: КР өкмөтүнүн жана КР билим…