Биология илимдеринин кандидаты

Саматова Абиба Абдиламитовна

Туулган жылы: 30.12.1980- ж.

Дареги: Баткен шаары, А.Садыков көчөсү №24

Моб. номер: 077288073

e-mail: abiba.samatova.80@mail.ru            

Билими: жогорку

  • 1998-2003-жылдар Ош мамлекеттик университетин бүтүргөн.
  • Химия жана биология мугалими

Кандидаттык диссертациясынын темасы: “Саркент мамлекеттик жаратылыш паркынын сүт эмүүчүлөрүнүн биокөптүрдүүлүгүн коргоо жана аны өнүктүрүүдөгү көйгөйлөр”

Илимий даражасы: Биология илимдеринин кандидаты

       Эмгек жолу:                                 

  • 2003-жылы  БатМУ нун «Биология-экология» кафедрасынын стажер окутуучусу;
  • 2004-2006-жылдары окутуучу; 
  • 2006-2017-ж. ага окутуучу;
  •  2017-2021-жылдан «Табигый илимдер жана математика» кафедрасынын кафедра башчысы;
  • 2021-жылдын март айынан баштап БатМУнун Илим, уюштуруу жана мамлекеттик тил боюнча проректору.

Квалификациясы:

Компотенттүүлүк мамиленин негизинде окуу прораммаларын түзүү” 2013-жыл,“Окутуунун ишмердигин уюштуруунун жана окуу жыйынтыктарды баалоонун заманбап ыкмалары” 2-13-жыл,   “Жогорку билимде окутуу технологиялары жана ыкмалары” 2013-жыл.“Азыркы мезгилдин педагогунун компотенттүүлүгү” 2015-жыл, “Педагогдун кесиптик компотенттүүлүгү” 2017-жыл, “Эффективные управленческие и коммуникативные ресурсы в профессиональной деятельности” 2018-год,   “Өзүн өзү баалоону уюштуруу жана отчетту даярдоо” 2019-жыл, “Билим берүү мекекмелерин сергек жашоо образы жана АИВ-инфекциясын алдын алуу сабактарын өтрүү методологиясына окутуу”, 2019-ж.По дополнительной професстональной программе “Русская филология”  2021 г.