БатМУнун Тышкы байланыштар жана укуктук камсыздоо боюнча проректору

Артыкбаев Гыламидин Үрүстөмович

agylamidin@bk.ru

Эл аралык байланыштар жана укуктук камсыздоо ишмердүүлүгү Баткен мамлекеттик университетинин бирден бир багытталган стратегиалык ишмердүүлүгү болуп саналат.

Университеттин Тышкы байланыштар жана укуктук камсыздоо ишмердүүлүгү төмөнкүдөй багытта өнүгүүгө багытталган:

 • Чет элдик университеттер менен атайын келишимдин негизинде иш алып баруу;
 • Билим берүү кызматын экспорттоо
 • Академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүү
 • Эки тараптуу билим берүү программалын ишке ашыруу;
 • Эл аралык долбоорлор менен иштөө;
 • БатМУнун эл аралык борборлорун өнүктүрүү жана көзөмөлдөө;
 • Эл аралык иш чараларды уюштуруу;
 • Университетти укуктук жактан …….
 • БатМУнун юридикалык клиникаларынын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө;

Бүгүнкү күндө БатМУ эл аралык университтер жана фондтор менен узак мөөнөттүү келишимдерди түзүүгө жетишкен. Алар: Россия Федерациясы, Турция, АКШ, Германия, Өзбекистан, Кытай Эл Республикасы, Индия, Малайзия сыяктуу чет өлкөлүк мамлекеттердин жогорку окуу жайлары менен кызматташтык өнүгүүдө.

Билим берүү кызматын экспорттоо максатында БатМУ билим алуу  миграциясына көмөк көрсөтүү максатында жакынкы кошуна мамлекеттерден студенттерди кабыл алууда. Баткен облусу Өзбекистан жана Таджикистан Республикалары менен чектеш жашагандыктан ушул аталган өлкөлөрдөн сапаттуу билим алуу үчүн келгендер.

БатМУнун эл аралык Фондттор менен буга чейин бир катар долбоордорду ишке ашырган. АКШнын Кыргызстандагы Элчилиги тарабынан БатМУнун базасында Баткен Америка борбору ачылган, UNIСEF Кыргызстан фонду тарабынан “Көп тилдүүлүк программасы” каржыланган. Араб Элчилиги тарабынан “Араб Ордосу” ачылып учурда ийгиликтүү иш алып барууда.

2020-2021 окуу жылына карата БатМУ ректорунун атайын жумушчу сапарынын алкагында  жаңыдан Туркия Республикасынын  “Маариф Фонду” менен эки тараптуу келишим түзүлдү. Мындан сырткары боордош Туркия Республикасындагы ЖОЖдор менен БатМУнун ортосунда  академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүү үчүн бир катар атайын программалар бекитилип жакынкы күндөрдө ишке ашканы турат.

Баткен мамлекеттик университети эл аралык иштин төмөнкү багыттары боюнча

иштөөнү пландаштырууда:

 • жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн келген чет элдик студенттердин санынын өсүшүн жогорулатуу;
 • окутуучулар курамынын, аспиранттардын жана студенттердин эл аралык академиялык мобилдүүлүгүн өнүктүрүү;
 • лекцияларга жана семинарларга чет элдик лекторлорду таруу;
 • чет өлкөлүк билим берүү мекемелери менен кызматташуу жөнүндө келишимдерди түзүү;
 • эл аралык гранттык иш-чаралар.