Кошматова Жылдыз Жанышбаевна     

  Эл аралык байланыштар жана инновация боюнча проректор,

          филологиялык илимдеринин кандидаты, доценттин м.а.

     720100, Кыргыз Республикасы, Баткен облусу,  Баткен ш,

            И. Жусупов, көч. 21

E-mail: zhyldyz_koshmatova@mail.ru

Уюл.тел: (+996)777-454-585

Ишмердүүлүктүн негизги багыттары:

 • Өнөктөштүк мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү.
 • Чет элдик окуу жайлар менен илимий жана академиялык тармагында кызматташуу жөнүндө келишимдерди түзүү.
 • Академиялык мобилдүүлүк, кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү билим берүү программалары боюнча ЖОЖдордун студенттери үчүн кызмат консультациялык кызматтарды камсыз кылуу.

Университет төмөнкү (чет өлкөлүк) ЖОЖдор жана уюмдар менен кызматташат:

 • Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университети.
 • Ош Деклорациясы (Ош мамлекеттик университети, Ош гуманитардык-педагогикалык институту, Жалал-Абад мамлекеттик университети, Талас мамлекеттик университети, Нарын мамлекеттик университети жана Ысск-Көл мамлекеттик университети).
 • Ош технологиялык университети
 • И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

РОССИЯ

 • Чыгыш-Европалык институту (Ижевск)
 • Г.Ф. Морозов атындагы Воронеж мамлекеттик токойтехникалык университети (Воронеж)

ТУРЦИЯ

 • 18-Март университети (Чанаккале)

ЭСТОНИЯ

 • Университет Тарту

УЗБЕКИСТАН

 • Ферган мамлекеттик университет (Фергана)
 • Андижан мамлекеттик университет (Андижан)

БУУ Балдар уюму (ЮНИСЕФ)  (Кыргызстан, Бишкек)

Кыргызстандагы Америка Элчилиги

Академиялык Союз (Оксфорд, Улуу Британия)

Еразмус+