Окуу-маалымат бөлүмү –  окуу процессин түзгөн, уюштурган жана көзөмөлдөгөн университеттин структуралык бөлүмү. Бөлүмдүн негизги максаттарын окуу жайдагы окуу процессинин жүрүшүн жакшыртуу, модерндештирүү, билимдин сапатын жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле окуу процессин уюштуруу боюнча маселелерде университеттин сруктуралык бөлүмдөрүн башкаруу, координациялоо жана көзөмөлдөө  түзөт.

Кызматкерлердин курамы/ Состав сотрудников

Ф.А.АЭэлеген кызматыАткарган милдети
Исмаилова Асылгул МаликовнаОкуу бөлүмүнүн башчысыОМБнын кызматкерлеринин ишине жалпы жетекчилик кылат, алардын арасында кызматтык милдеттерди бөлүштүрөт. Окуу иштеринин маселелерине тиешелүү Билим берүү жана Илим министрлигине караштуу мекеме уюмдардын каттарына жооп даярдайт, окуу процесси менен байланышкан каттарга жана даттанууларга жооптордун тууралыгын жана өз убагында жөнөтүлүшүн текшерет. Окуу пландарын жана окутуунун жаңы технологияларын колдонуу боюнча жумуштарды уюштурат.

ismailova.asylgul@mail.ru

Мирали к. АнараӨндүрүштүк практика бөлүмүнүн башчысыСтуденттерди практикага чыгаруу үчүн ишкана,мекемелер менен келишим түзүп, студенттердин практикасы жобонун негизинде өтүлүшүн көзөмөлдөйт, практиканын жүрүшүн анализдейт. Практиканын жарым жылдык жана жылдык иштерин пландаштырып отчет берет.

miralykyzya@mail.ru 

Кулдашева РахатЖетектөөчү адисСтуденттердин контингентин, окуу жылынын жыйынтыгы боюнча сандык отчетторду кабыл алат. 2-НК, 3-НК отчетторун даярдайт. Факультеттерде окуу-процессинин жүрүшүнө(эмгек тартибинин сакталышы, студенттердин сабакка катышуусу, семестрдик пландардын аткарылышы, модулдардын жүрүшү, сессиянын жүрүшү, мамлекеттик аттестациянын жүрүшү) AVN боюнча ж.б. кошумча иштерге түздөн-түз көзөмөл жүргүзөт.

Баткен мамлекеттик университетинин адистиктери боюнча маалымат

Жогорку “бакалавр” кесиптик билим берүү программасы боюнча

К/№ШифрБагыттарОкутуу мөөнөтүЫйгарылуучу квалификациясы
күндүзгүдистанттык технология-ларды колдонуу менен сырттан окутуу
123456
1510200Колдонмо математика жана информатика4 жыл5 жылБакалавр
2532000Дене тарбия4 жылБакалавр
3550100Табигый илимдер боюнча билим берүү (Биология, География, Химия)4 жыл5 жылБакалавр
4550200Физика-математикалык билим берүү (Математика Информатика, Физика)4 жыл5 жылБакалавр
5550300Филологиялык билим берүү (Кыргыз тили жана адабияты, Орус тили жана адабияты, Чет тили)4 жыл5 жылБакалавр
6550400Социалдык–экономикалык билим берүү (Тарых)4 жыл5 жылБакалавр
7550700Педагогика (Башталгыч класстарды окутуунун педагогикасы жана методикасы)4 жыл5 жылБакалавр
8580100Экономика (Финансы жана кредит, Бухгалтердик эсеп, анализ жана аудит, Салык жана салык салуу)4 жыл5 жылБакалавр
9750100Архитектура5 жылБакалавр
10750500Курулуш4 жыл5 жылБакалавр
11670300Транспорт процесстеринин технологиясы4 жыл5 жылБакалавр
12570400Дизайн5 жылБакалавр
13640200Энергетика жана электротехника4 жыл5 жылБакалавр

Орто кесиптик адистиктер боюнча маалымат

К/№ШифрАдистиктерОкутуу мөөнөтүЫйгарылуучу квалификациясы
КүндүзгүСырттан
123456
10303Чет тили3 жыл 10 айЧет тили мугалими
20302Орус тили жана адабияты3 жыл 10 айОрус тили жана адабияты мугалими
30324Информатика2 жыл 10 ай2 жыл 10 айИнформатик
4030505Укук таануу2 жыл 10 ай2 жыл 10 айЮрист
5050704Мектепке чейинки билим берүү2 жыл 10 ай2 жыл 10 айМектепке чейинки жаштагы балдар-дын тарбиячысы
6050709Башталгыч класстарда окутуу3 жыл 10 ай2 жыл 10 айБашталгыч класстардын мугалими
7050720Дене тарбия3 жыл 10 ай2 жыл 10 айДене тарбия жана спорт боюнча педагог
8080106Финансы (тармактар боюнча)2 жыл 10 ай2 жыл 10 айФинансист
9080107Салык жана салык салуу2 жыл 10 айСалык салуу боюнча адис
10080108Банк иши2 жыл 10 ай2 жыл 10 айЭкономист
11080110Экономика жана бухгалтердик эсеп (тармактар боюнча)2 жыл 10 ай2 жыл 10 айБухгалтер
12080501Менеджмент2 жыл 10 ай2 жыл 10 айМенеджер
13130404Жер астындагы пайдалуу кен байлыктарын иштетүү2 жыл 10 ай2 жыл 10 айТехник-технолог
14140206Электрдик станциялар, тармактар жана системалар2 жыл 10 ай2 жыл 10 айТехник-электрик
15190604Автомобиль унааларын техникалык тейлөө жана оңдоо2 жыл 10 айТехник
16230110Техникалык эсептөөчү каражаттарды жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө2 жыл 10 айТехник
17230701Колдонмо информатика2 жыл 10 ай2 жыл 10 айТехник
18260903Тигилген буюмдарды моделдөө жана конструкциялоо2 жыл 10 айКонструктор – модельер
19Технология