БатМУ САИ ОКБББнын башчысы А.К. Шерова

Бөлүмдүн негизги максаты – заман талабына жооп берген, терең билимдүү, эмгек базарында атаандаштыкка даяр жана эффективдүү ишмердүүлүккө жөндөмдүү, жогорку дэңгээлдеги адистерди даярдоо.

Орто кесиптик билим берүү бөлүмүндөгү «Экономика, укук жана маалымат технологиялары» кафедрасы жогоруда белгиленген 10 багыттагы кесип ээлерин күндүзгү жана сырткы бөлүмүндө даярдайт.  Студенттерге билим берүүдө профессордук-окутуучулар курамында 1 илимдин кандидаты, 28 окутуучу эмгектенишет.

Профессордук-окутуучулар курамынын милдети – бөлүмдүн окуу, окуу-усулдук, илимий, коомдук, маданий жана эл аралык ишмердүүлүгүн, студенттердин илимий жана чыгармачылык потенциалын өнүктүрүү.

Бөлүмдүн стратегиялык өнүгүүсүнүн принциби – коомдун суроо талабына жооп берген сапаттуу билим берүү үчүн татыктуу программаларды ишке ашыруу.

Орто кесиптик билим берүү бөлүмү студенттердин татыктуу билим алуусун камсыздоо максатында билим берүү программасынын талаптарына жооп берген 12 аудитория, 2 лабораториялык каана, 2 компьютердик каана, 1 китепкана, студенттик жатакана, ашкана менен камсыздалган.

Лекциялык, практикалык, семинардык жана лабораториялык сабактардын түрлөрүн уюштурууда зарыл техникалык каражаттар (аудио-видео, проектор, компьютер ж.б.), интерактивдүү доскалар менен жабдылган атайын кааналар окутуу процессинде кеңири колдонулуп келет.

Окутуу мамлекеттик билим берүү стандартынын, окуу пландарынын жана окуу процессинин графигинин негизинде жүргүзүлөт.

Бөлүмдө даярдалып жаткан адистиктердин окуу планында көрсөтүлгөн өндүрүштүк, педагогикалык практикалары Сүлүктү шаарынын, Лейлек районунун мекеме, ишканалары менен түзүлгөн келишимдин негизинде өткөрүлөт. Келишимдер Сүлүктү шаарынын Билим берүү бөлүмү, Сүлүктү шаарындагы шахта башкармалыгы, Кыргыз почтасы, Социалдык фонд, Каржы бөлүмү, РСК банкы, АКБ “Кыргызстан” банкы, Сүлүктү ЖААК бөлүмү, “Тулпар” акционердик коому, Исфанадагы “Жибек жолу”акционердик коому менен түзүлгөн. Практиканын жыйынтыктарын чыгарууда атайын конференциялар, семинарлар уюштурулуп келет.

ОКБББнын профессордук-окутуучулар курамы республикабыздын окуу жайларында, коншулаш чет мамлекеттердин шаарларында (Астана, Алматы, Воронеж, Санкт-Петербург) өткөрүлгөн эл аралык илимий-теориялык, илимий-тажрыйбалык жыйындарга активдүү катышышып, илимий макалаларын жарыялап келишет. Ал эми, Студенттердин илимий-изилдөө иштери да алгылыктуу жүргүзүлүүдө. Алсак, ОКБББнын студенттери САИде жыл сайын өткөрүлгөн, салтка айланган Студенттик конференцияларда өз активдүүлүктөрүн көрсөтүп келишет.

Абитуриент үчүн маалымат 

Орто кесиптик билим берүү  бөлүмү төмөнкү багыттар боюнча адистерди  даярдайт:

  • «Автоунааларды техникалык тейлөө жана түзөтүү»
  • «Комьпютердик түйүндөрдү жана эсептөө техникасын техникалык тейлөө»
  • «Экономика жана бухгалтердик эсеп»
  • «Укук таануу»
  • «Салык жана салык салуу»
  • «Жер астындагы баалуу байлыктардын кендерин иштетүү»
  • «Электрдик станциялар,тармактар жана системалар».

Окуу мѳѳнѳтү:   9-класстын көлөмүндө 2 жыл 10 ай,

11-класстын көлөмүндө 1 жыл 10 ай,

Сырткы бөлүм 2 жыл 10 ай .

Окууга конкурстун  негизинде кабыл алынат.