БатМУнун Сүлүктү аймактык институтунун

Филологиялык жана педагогикалык билим берүү кафедрасы

Кафедра башчысы

Канназарова Бурулай Үсөнбаевна

Кыргыз Республикасынын Президентинин «ХХI кылымдын кадрлары», «Билим», «Аракет» жана башка билим берүү программаларында, борбор шаарлардан алыс жайгашкан тоолуу райондордун эли үчүн, бүгүнкү күндүн талабына ылайык кадрларды даярдоо жана камсыз кылуу жагы милдеттендирилген.

          Баткен областы  республикабыздын түштүк-батыш тарабынан орун алган. Анда кыргыз, өзбек, тажик жана башка улуттагы элдер жашайт. Баткен областы республикабыздагы жаш, жаңыдан өнүгүп келе жаткан областтардан болуп эсептелет.  Областтын көпчүлүк бөлүгүн айыл-кыштактар түзөт. Алыскы айыл-кыштактарда жайланышкан жалпы билим берүүчү орто мектептеринде педагогикалык кадрлардын жетишсиздиги, билим берүү тармагы үчүн педагогикалык кадрлар маселесин чечүүнү талап кылган проблемалардын бири болуп калды.

1998-жылы Ош мамлекеттик университетинин Сүлүктүдөгү филиалынын “Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн  усулу” кафедрасы түзүлүп, ал эми 2004-жылдын 1-сентябрында “Педагогика жана психология” кафедрасы болуп  өзгөртүлгөн. Мында кафедра башталгыч класстардын мугалимдерин даярдап чыгарган. 2009-2010-окуу жылынын сентябрь айында “Педагогика жана психология” кафедрасына “Коомдук гуманитардык дисциплиналар” кафедрасы менен  бириктирилип, “Тарых жана педагогика” кафедрасы болуп түзүлөт. «Тарых жана педагогика» кафедрасы 2013-жылдын 4-октябрындагы №75 -буйруктун негизинде «Педагогикалык билим берүү» кафедрасы деп аталып калат. 2015-жылдан баштап «Филологиялык билим берүү» кафедрасы менен кошулуп, учурда  БатМУнун Сүлүктү аймактык институтунун «Филологиялык жана педагогикалык билим берүү» кафедрасы катары өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат.

         Кафедра учурдун талабына ылайык педагогикалык жана филологиялык багытта бакалавр билим берүү программасынын негизинде тарых, педагогика, орус тили, англис тили профилдери боюнча кадрларды даярдалып жатат.  Окуу жайыбызда бул профилдер боюнча областыбыздын Баткен, Лейлек райондорунан Сүлүктү, Исфана шаарларынан, ошондой эле, коншулаш Тажик, Өзбек Республикаларынан улан-кыздар келип, билим алып жатышат.

Учурда студенттерге бүгүнкү күндүн талабына ылайык билим берүү үчүн ыңгайлуу окуу кааналары, китепкана, электрондук китептер, окуу куралдары, окуу-усулдук колдонмолор, компьютердик  жана мультимедиялык кааналар, жатакана жана башка шарттар түзүлгөн. Окутуунун формасы күндүзгү жана сырттан окуу бөлүмдөрүндө жүргүзүлөт.

Кафедрада  жалпы 25 профессордук-окутуучулар курамы эмгектенишет. Аларды 4 илимдин кандидаты, 3 доцент, 3 ага окутуучулар жана 19 окутуучулар курамы түзөт.

Кафедранын окутуучулары жөнүндө маалымат:

Окутуучулардын аты жөнүТуулган жылыЭэлеген кызматыБагыты
1.Канназарова Б.У.1979ж.Кафедра башчысыПедагогика
2.Абдуллаев Р.М.1965ж.Педагогика илимдеринин кандидаты, доцентПедагогика
3.Садыков М.Ш.1958ж. ОкутуучуПсихология
4.Матмуратова З.Г.1979ж.ОкутуучуПедагогика
5.Расулова З1972ж.ОкутуучуПедагогика
6.Машрабов А.А.1957ж.Филология илимдеринин кандидаты, доцентКыргыз тили жана адабияты
7.Авязова А.М.1980ж.ОкутуучуКыргыз тили жана адабияты
8.Шерова А.1977ж.ОкутуучуКыргыз тили жана адабияты
9.Ботобекова Д.У.1977ж.ОкутуучуКыргыз тили жана адабияты
10.Эржигитова Ш.Ж.1971ж.Филология илимдеринин кандидаты, ага окутуучуОрус тили жана адабияты
11.Тороев Ы.Т.1972ж.Ага окутуучуОрус тили жана адабияты
12.Салиева З.Ш.1957ж.ОкутуучуОрус тили жана адабияты
13.Дусалиева Г.Ш.1957ж.ОкутуучуОрус тили жана адабияты
14.Жолдошова З.Г.1956ж.Окутуучу.Англис тили
15.Худайназарова Ф.1979ж.ОкутуучуАнглис тили
16.Карабаева С.1989ж.ОкутуучуАнглис тили
17.Худойназаров Н.Г.1972ж.ОкутуучуАнглис тили
18.Мажитова Э.1995ж.ОкутуучуАнглис тили
19.Курбонов А.Д.1964ж.Тарых илимдеринин кандидаты, доцентТарых
20.Эралиев Ы.С1948ж.Ага окутуучуТарых
21.Абдиева А1980ж.ОкутуучуТарых
22.Дооранов Н1981ж.ОкутуучуТарых
23.Сейтмуратова А.1973ж.ОкутуучуТарых
24.Кадралиева Р.1979ж.ОкутуучуУкук таануу
25.Абдубаитова Н1992ж. ОкутуучуФилософия

          Негизинен кафедранын тажрыйбалуу окутуучулары  илимий – изилдөө иштери менен максаттуу иш жүргүзүп келишет. Илим иликтөөчүлөрдүн изилдөө  иштеринин тематикалары Кыргызстандын түштүк-батыш чөлкөмүнүн маселелери менен түздөн-түз байланышып, аталган аймактын социалдык-экономикалык, этнографиялык, этнопедагогикалык, лингвистикалык, тарыхый маселерин изилдөөгө багытталган.

Кафедранын профессордук- окутуучулар жамааты  студенттерди рыноктук экономиканын, бъгънкъ къндө компьютердик жана жаңы информациялык технологияларын эң жакшы билген XXI  кылымдын жогорку интеллектуалдуу адиси кылып даярдоону негизги милдети деп эсептейт

НКББП ПЕДАГОГИКА 1-КУРС

НКББП ПЕДАГОГИКА 4-КУРС

Баалоо каражаттарынын фонду БатМУ САИ