Магистратура жана аспирантура бөлүмүнүн лицензиясы

Магистратура жана аспирантура бөлүмүнүн башчысы

Момунова Гүлзат Ачыловна

Жетектөөчү адис

Жороева Рахат Тажибаевна

Усулчу

Тагаева Канышай