Магистратура бөлүмүнүн лицензиясы

Бөлүм башчысы

Момунова Гүлзат Ачыловна

Жетектөөчү адис

Юсупова Умсунай

Өткөргөн иш-чаралары