Кафедралар (табият таануу жана педагогика факультети)

Филологиялык билим беруу кафедрасы

“Филологиялык билим берүү” кафедрасынын башчысы Юлдашев Мамашариф Бабаевич Мобилдик телефонунун номери: 0778.20.0456            Билими: жогорку 1982-1986-жылдар С. Киров атындагы Ленинабад…

Педагогика кафедрасы

Баткен мамлекеттик университетинин “Табият таануу жана педагогика” факультетинин “Педагогикалык билим берүү” кафедрасынын  башчысы п.и.к., доцент Айдарова Мисилимкан Довлатовна. Айдарова Мисилимкан…