Category: Кафедралар (табият таануу жана педагогика факультети)

Филологиялык билим берүү кафедрасы

“Филологиялык билим берүү” кафедрасынын башчысы Көкчөева Сапаргүл Акматалиевна Сертификаттары Кафедра башчысынын сыйлыктары 2021-2022-окуу жылына карата “Филолгоиялык билим берүү” кафедрасынын түзүлгөн иш планы 2021-2025-жылга чейин сапатты камсыздоо боюнча иш планы Профессордук-окутуучулар…

Педагогикалык билим берүү кафедрасы

Баткен мамлекеттик университетинин “Табият таануу жана педагогика” факультетинин “Педагогикалык билим берүү” кафедрасынын башчысы Аззамбаев Ураимберди Аззамбаевич Ички-мобилдүүлүк боюнча У.Аззамбаевдин билдирүүсү Педагогикалык билим берүү кафедрасынын тарыхы “Педагогикалык билим берүү” кафедрасы Баткен…

Табигый илимдер жана математика кафедрасы

Табигый илимдер жана математика кафердарсынын башчысы Асанова Сакина Алимбековна Кафедранын 2021-2022-окуу жылына карата иш планы Кафедранын жобосу Кафедранын Паспорт Квалификацияны жогорулатуу боюнча иш-планы