Year: 2017

Кабыл алуу эрежелери

 2021-2022-окуу жылы үчүн Баткен мамлекеттик университетине абитуриенттерди кабыл алуунун тартиби Жалпы жоболор 1.1. Бул Тартип Кыргыз Республикасынын жарандарын жана башка…

Керектелүүчү документтер

Баткен мамлекеттик университетине тапшыруу үчүн керектелүүчү документтер: Арыз; Билими тууралуу документ(аттестат түп нускасы); 086-У формасындагы медициналык справка(дене-тарбия багытына тапшыргандар үчүн);…

СӨЗ ТИЗГИНИ РЕКТОРДО

Урматтуу Баткен мамлекеттик универси-тетинин профессордук-окутуучулар курамы жана жалпы эмгек  жамааты!  Сиздерди кесиптик майрамыңыздар — Кыргыз Республикасынын билим берүү кызматкерлеринин күнү менен чын жүрөктөн куттуктаймын! Бардыгыңыздарга…

2018-2019 окуу жылына карата Олимпиядалык иш чара жөнүндө жобо.

Баткен мамлекеттик университетинин ректораты, олимпияданын жобосуна ылайык структуралык бөлүмдөрдө, факультеттерде ички олимпиядаларды өткөрүп,олимпияданын материалдарын 2019-жылдын 7-мартына чейин Аспирантура, докторантура жана…