Педагогикалык факультети (Кызыл-Кыя Педагогика иснтитуту)

Башталгыч класстарды окутуу кафедрасы

Кафедра жөнүндө маалымат жана кафедранын тарыхы                                     Башталгыч класстарды окутуу кафедрасы  Даярдоочу багыты жана профили: 550 700 Педагогика  багыты  «Башталгыч билим…

Илимий изилдоо иштери

Конференция, симпозиум 2017-жылдын 26-апрелинде БатМУнун Социалдык – педагогикалык институтунун Педагогика факультетинин базасында Педагогика коому тарабынан “Ыйман, адеп жана маданият” жылына…