Педагогикалык факультети (Кызыл-Кыя Педагогика иснтитуту)

Илимий изилдоо иштери

Конференция, симпозиум 2017-жылдын 26-апрелинде БатМУнун Социалдык – педагогикалык институтунун Педагогика факультетинин базасында Педагогика коому тарабынан “Ыйман, адеп жана маданият” жылына…