Month: January 2018

Миссиясы жана милдети

Бөлүмдүн миссиясы – Кыргызстандын орто мектептери үчүн жаңыча багыттагы, инновациялык көз караштагы сапаттуу педагог адистерди, программалоочу техник жана юристтерди дардоо…