КОБББнын башчысы,
Таиров Хайриддин Рахманалиевич

Орто кесиптик билим берүү бөлүмүнүн кыскача тарыхы

Орто кесиптик  билим берүү бөлүмү БатМУнун  алдындагы КГПИнин базасында 2008-жылдын 22-сентябрында институттун окумуштуулар кеңешинин чечими менен №8/1  §1 буйругунун негизинде түзүлгөн. 2008-2009-окуу жылында бөлүм башчы болуп мектептик көп жылдык тажрыйбасы бар, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун мыктысы, улук окутуучу Л.Муратова дайындалган. 2010-жылдын 1-сентябрынан А.С.Эргешов, 2010-жылдын 22-октябрынан Ч.А.Мадиярова, 2014-2015-окуу жылында Т.Т.Ташполотов, 2015-жылдын 1-февралынан педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Т.Н.Каранова, 2019-2020-окуу жылында т.и.к А.Т.Бердиев дайындалып, 2021-2022-окуу жылынын 1-сентябрынан баштап Таиров Хайриддин Рахманалиевич бөлүмдү жетектеп  келүүдө. Бөлүмдө бүгүнкү күндө үч кафедра иш алып барышууда. Башталгыч жана мектепке чейинки билим берүү кафедрасын – К.Мейманова, колдонмо информатика жана табигый илимдер кафедрасын – Р.М.Арзыбаева, социалдык жана гуманитардык илимдер кафедрасын – Г.А.Жунусовалар жетектеп келүүдө.  Бөлүмдүн окуу иштери боюнча орун басары А.К.Исмайилова, тарбиялык иштер боюнча орун басары Ираббай к А,   бөлүмдүн усулчусу болуп – Э.Темирова, практика башчысы – Г.Эгембердиева,  илимий иштер боюнча орун басары – М.Матраимова,  аялдар кеңешин – Ж.Юлдашова жетектейт.

Бөлүмдө бүгүнкү күндө 26 профессордук-окутуучулук курам күндүзгү бөлүмдүн 329, сырткы бөлүмдүн 247 студенттерине талыкпай билим берип келишүүдө.

Бөлүмдө даярдалып жаткан адистиктер

Жогоруда көрсөтүлгөн адистиктердин баары  аккредитациядан өтүп 5 жылдык сертификатка ээ болгон.

Студенттер үчүн түзүлгөн шарттар

Бөлүм 24 аудитория, 2 компьютердик лаборатория, 3 интерактивдүү доска менен жабдылган каана, 4 окуу залы, спорт залы, фудбол аянтчасы, ашкана менен камсыздалган. Компьютер лабораториясындагы компьютерлер дүйнөлүк желеге туташтырылган.

      Чыгармачыл студенттерди илим-изилдөөлөргө тартуу, чыгармачылык демилге берүү бөлүмдөгү эң башкы милдеттерге кирет. Бул багытта “Жаш калемгер”,  “Акыл ордо”, ”Жаш техник” ийримдери иштейт.

Бөлүмдүн байланыштары

Илим-изилдөө, окуу-усулдук  иштерди ийгиликтүү жүргүзүү, бул багытта салттарды калыптоо жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоо максатында жакынкы жана алыскы илимий мекемелер, окуу жайлар менен билим берүү жана илим тармагында тыгыз байланыштарды өнүктүүрүдө. Атап айтсак, ЖаМУ, ОшМПУ, ОшМУ, ОшКУ, Ноокат, Кадамжай, Араван районундагы, Кызыл-Кыя шаарындагы орто мектептер менен да тыгыз байланышта иш алып барышууда.